Update Brandon

Achter de schermen gebeurt er vrij veel op het gebied van Brandon. Er zijn veel contacten en momenten van overleg over Brandon en personen in gelijkwaardige omstandigheden. Zo zijn na een oproep van KansPlus een achttal meldingen binnengekomen die een vergelijkbare zorgelijke zorgwekkende situatie inhouden.

12-03-2011: Uitnodiging KansPlus verenigingsraad

Op zaterdag 12 maart 2011 houdt KansPlus de verenigingsraad. De verenigingsraad adviseert het landelijk bestuur bij de voorbereiding en uitvoering van het verenigingsbeleid. Zoals wij in onze brief van 5 januari 2011 schreven is er tot nu toe geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid de verenigingsraad bij elkaar te roepen.

Stemmen met een verstandelijke beperking: de Provinciale Staten

Binnenkort vinden de Provinciale Statenverkiezingen plaats. Dit betreft de verkiezing van de leden van de Provinciale Staten in Nederland. Provinciale Statenverkiezingen worden een keer in de vier jaar gehouden waarbij leden rechtstreeks door de stemgerechtigde inwoners van de provincie worden gekozen. Een bijzondere taak van de leden van Provinciale Staten is het kiezen van de leden van de Eerste Kamer. Ook mensen met een verstandelijke beperking hebben het recht om te stemmen.

Ook in gehandicaptenzorg komen onterechte betalingen voor

Zorginstellingen vragen aan bewoners regelmatig betalingen voor zaken die eigenlijk gewoon onder de AWBZ vallen. Deze onterechte betalingen komen niet alleen voor in de ouderenzorg maar ook in de gehandicaptenzorg. Dit blijkt uit onderzoek van cliëntenorganisaties en van de Nederlandse ZorgAutoriteit (NMa) dat deze week is gepresenteerd. Mensen die in zorginstellingen verblijven moeten, naast de […]

NZa: Instellingen laten bewoners ten onrechte betalen

Instellingen als verpleeg- en verzorgingshuizen, psychiatrische inrichtingen en revalidatieoorden laten hun bewoners extra betalen voor allerlei zaken, die zij op grond van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten AWBZ gratis zouden moeten krijgen. De instellingen vragen onder meer geld voor toiletpapier, een extra kopje thee, onderleggers in bed, fruit en nagels knippen.

Minister komt niet tegemoet aan zorgen onderwijsveld en Tweede Kamer, Minister President schoffeert kamer

Minister Van Bijsterveldt heeft in het debat over de beleidsbrief Passend onderwijs aangegeven dat de bezuinigingen onverkort door zullen gaan. Op de vraag of de minister op enig punt de bezuinigingsvoorstellen zou kunnen herzien, meldde zij onomwonden dat dit niet het geval is. De mening van 150.000 petitieondertekenaars en 11.000 demonstranten wordt hiermee genegeerd.

Belastingen 2010

Het is weer tijd voor de belastingaangifte. Voor mensen met een handicap is de kans groot dat u gebruik kunt maken van de aftrek van specifieke zorgkosten of andere belastingvoordelen.

Gehandicapten zijn extra de pineut van bezuinigingen

Gehandicapten en chronisch zieken zijn extra de dupe van de bezuinigingen van het kabinet. Dat heeft de CG-Raad, die opkomt voor de belangen van de groep, donderdag in een brandbrief aan premier Rutte geschreven.