VGN Ouderenbeleid; hoe ver zijn we al?

Het aantal ouderen met een (verstandelijke) beperking groeit. Dat blijkt uit het Brancherapport Gehandicaptenzorg 2009, Trendanalyse Verstandelijke Gehandicaptenzorg TNO 2011.Het ouder worden brengt een andere ondersteuningsvraag met zich mee op het terrein van wonen, dagbesteding, zorg en sociale netwerken. Deze andere vraag stelt zorgaanbieders voor de opdracht hier tijdig en adequaat op in te spelen. KansPlus heeft hierover in het voorjaar van 2011 het rapport ‘Kwaliteit van leven kent geen leeftijd en beperking’ gepubliceerd. Als vervolg op dit rapport heeft de VGN een enquete gehouden onder de bij haar aangesloten zorginstellingen. 

Voor de samenstelling van de enquête heeft de VGN voortgebouwd op de enquête van KansPlus/VraagRaak die in het najaar van 2010 is gehouden onder naastbetrokkenen en collectieve medezeggenschapsorganen. KansPlus heeft eveneens geparticipeerd in de Klankbordgroep.

U kunt de rapporten hier downloaden:

Rapportage Ouderenbeleid

Kwaliteit van leven kent geen leeftijd en beperking

Geplaatst in categorie Zorg |