Bericht voor penningmeesters ledengroepen KansPlus inzake afdracht

Naar aanleiding van binnengekomen vragen  laten wij u weten dat de afdracht van de contributies over 2011 gepland staat voor de eerstkomende twee weken. De penningmeester van de ledengroep ontvangt daartoe van de financiële administratie  de berekening die  ten grondslag ligt aan de afdracht.