Minister Schippers wil herstel vertrouwen in Inspectie

 In de brief aan de Tweede Kamer stelt Schippers dat zij eraan hecht dat de IGZ breed vertrouwen en gezag heeft in de samenleving, het zorgveld en in het parlement. Op dit moment ontbreekt het daaraan, zo erkent de IGZ zelf ook. De IGZ is veelvuldig negatief in het nieuws vanwege trage afhandeling van dossiers en gebrek aan klantvriendelijkheid. Zo hebben de Nationale Ombudsman en Tros Radar in een zwartboek recent talloze klachten over de IGZ verzameld.

Eerder dit jaar kondigde Schippers al een ander onderzoek naar de IGZ aan: dit onderzoek is erop gericht om te zien of de IGZ robuust genoeg om te voldoen aan de eisen die Schippers in haar Toezichtvisie stelt aan een moderne handhavingsorganisatie. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door ABD Top Consult en staat onder leiding van Koos van der Steenhoven.

In de ogen van Schippers moet de IGZ daadkrachtig, proactief en klantvriendelijk zijn. Zaken bij de Inspectie dienen vlot afgehandeld te worden. Meldingen mogen niet langer open staan dan 1 jaar, tenzij daar goede redenen voor zijn. Schippers wil dat de IGZ dit principe van 1 jaar toepast, dan wel uitlegt als het niet toegepast kan worden.

Verder moet de IGZ helder aangeven waar ze al dan niet over gaat. Wanneer een zaak niet bij de IGZ thuishoort, moet de melder adequaat door de IGZ worden doorgeleid naar de juiste instantie.

Met het vandaag aangekondigde tweede onderzoek (het onderzoek onder leiding van Sorgdrager naar de dossiers van de IGZ) handelt Schippers in de geest van een aangehouden motie van de Kamerleden Leijten en Bouwmeester.

Voor beide onderzoeken geldt dat daarbij zowel patienten als vertegenwoordigers van het zorgveld nauw worden betrokken. De aandachtspunten van de Ombudsman zullen eveneens bij beide onderzoek worden betrokken. Schippers zal de Tweede Kamer na de zomer over de uitkomsten informeren.

kamerbrief-over-onderzoek-inspectie-voor-de-gezondheidszorg-igz

Geplaatst in categorie Zorg |