Film congres KansPlus/VraagRaak en LSR: meepraten over zorginkoop

Congres cliëntenraden en zorginkoop

Zorginkoop is bepalend voor de kwaliteit van zorg en ondersteuning in de langdurige zorg. Maar hoe zit het met het cliëntperspectief? Hoe kan er bij de zorginkoop rekening gehouden worden met wensen van cliënten? En hoe kunnen cliëntenraden het beste deelnemen aan zorginkoop? Op 3 oktober 2014 organiseerden KansPlus/VraagRaak en LSR hierover een congres. Het congres was een afsluiting van het project ‘Zorginkoop en het cliëntperspectief’ van KansPlus/VraagRaak en LSR.

Cliëntenraden kunnen veel betekenen in het proces van zorginkoop

De rol van cliëntenraden bij zorginkoop is een thema dat leeft. Zo’n 150 mensen bezochten het congres dat LSR en KansPlus/VraagRaak op 3 oktober 2014 organiseerden. Meer dan zestig cliëntenraden in de gehandicaptenzorg, bestuurders, medewerkers van zorgkantoren en zorgverzekeraars, ambtenaren van VWS en de Inspectie waren vertegenwoordigd.

Drie sprekers brachten hun visie op de rol van cliëntenraden bij de inkoop van zorg over het voetlicht. De cliëntenraad: bezig zijn met zorginkoop is belangrijk omdat het een kapstok is van veel andere dingen. De bestuurder: er is er maar één die de verbetering van kwaliteit van zorg echt ziet, en dat is de cliënt. Het zorgkantoor: direct in contact met cliëntenraden over wat voor hen belangrijk is, welke ideeën hebben zij voor ons en waar willen wij input over. Vervolgens gingen zij in debat met de zaal.

Project

LSR en KansPlus/VraagRaak hebben de afgelopen jaren het thema zorginkoop en medezeggenschap opgepakt in een project, dat door het Fonds PGO mogelijk is gemaakt. Het doel was de contacten over zorginkoop tussen cliëntenraden, bestuurders en zorgkantoren te bevorderen. Met name cliëntenraden hebben behoefte aan meer informatie over zorginkoop. Aan inzicht in de relatie tussen zorginkoop en de kwaliteit van de zorg. En aan de mogelijkheid om invloed te hebben op goede kwaliteit van zorg. Maar ook bestuurders en de zorgkantoren kunnen leren hoe ze voordeel kunnen hebben van de inbreng van cliëntenraden bij zorginkoop.

Er zijn pilots gehouden. Drie cliëntenraden hebben met bestuurders en zorgkantoren gekeken hoe cliëntenmedezeggenschap invloed kan hebben op zorginkoop en op kwaliteit van de zorg. Een klankbordgroep van vertegenwoordigers van cliëntenraden, VGN, zorgverzekeraars en zorgkantoren heeft onder leiding van LSR en KansPlus/VraagRaak het proces begeleid.

Congres

Op het congres zijn de resultaten van het project gepresenteerd. Breed is de overtuiging gedeeld dat de kwaliteit van de zorg het uitganspunt bij de zorginkoop  moet zijn. Dat de inbreng van cliënten en van cliëntenraden daarbij van groot belang is. En dat cliëntenraden, bestuurders en zorgkantoren ieder vanuit een verschillende invalshoek of verantwoordelijkheid in gesprek gaan op basis van het gedeelde belang van de kwaliteit van de zorg. De mogelijkheden zijn daarmee aanwezig om de bijdrage van cliëntenraden aan het proces van zorginkoop te intensiveren. Het is niet langer de vraag of cliëntenraden hierbij betrokken moeten worden, maar hoe.

Website

Hoe de betrokkenheid van cliëntenraden eruit kan zien zal de praktijk gaan uitwijzen. Het project Cliëntenraden en zorginkoop is met het congres afgerond. Maar alle kennis is gebundeld op deze website. Een bron van informatie en hopelijk ook ter inspiratie om het meepraten van cliëntenraden over zorginkoop verder te ontwikkelen. Zie www.meepratenoverzorginkoop.nl