Vrijdag 3 oktober 2014

3 oktober: Congres Cliëntenraden en Zorginkoop georganiseerd door KansPlus/VraagRaak en LSR

Cliëntenraden en Zorginkoop. Vanuit het cliëntperspectief.
Zorginkoop is bepalend voor de kwaliteit van zorg en ondersteuning. Maar hoe zit het met het cliëntperspectief? Hoe kan er bij de zorginkoop rekening gehouden worden met wensen van cliënten? En hoe kunnen cliëntenraden het beste deelnemen aan zorginkoop? Op 3 oktober 2014 organiseren VraagRaak/KansPlus en het LSR het congres ‘Cliëntenraden en Zorginkoop’. Op dit congres gaan cliëntenraden, cliëntenorganisaties, zorgkantoren, zorgverzekeraars en zorginstellingen met elkaar in gesprek over zorginkoop
uitnodiging congres zorginkoop1
Meer informatie en aanmelding: http://www.meepratenoverzorginkoop.nl/congres