de Nationale Hulpgids

De Nationale Hulpgids is een soort ‘marktplaats’ voor zorg waar hulpvragers de eigen regie houden in het zoeken en contact leggen met kleinschalige zorgaanbieders (veelal ZZP’ers). De website is gratis te gebruiken en u bepaalt zelf de vergoeding voor de hulp en maakt zelf afspraken met de zorgaanbieders.

http://www.nationalehulpgids.nl/

 

Opvragen verantwoordingsvrij bedrag PGB via SVB

Via het Kennis- en adviescentrum bereikte ons de vraag of het verantwoordingsvrije bedrag van het PGB kan worden opgevraagd en hoe dat kan.
Voor een PGB-Wlz is dit op te vragen via http://svb.nl/int/nl/pgb/actueel/nieuwsoverzicht/150608_opvragen_verantwoordingsvrij_bedrag_nu_mogelijk_voor_Wlz.jsp .

Voor een PGB-Wmo is dit helaas nog niet mogelijk omdat de gemeentes daarvoor nog gegevens moeten aanleveren.

Verdien uw zorgkosten terug via uw belastingaangifte!

Zoekt u hulp bij het invullen van de belastingaangifte over 2014? Dan bieden de website meerkosten.nl en de brochure Belastingvoordeel 2014 van Ieder(in) u de helpende hand. De website is al een tijdje live. Maar we stellen nu ook een digitale brochure met alle informatie samen.
https://iederin.nl/nieuws/17469/verdien-uw-zorgkosten-terug-via-uw-belastingaangifte

Gemakkelijk aan de slag met uw belastingaangifte

Zoekt u hulp bij het invullen van de belastingaangifte over 2014? Dan biedt de website meerkosten.nl u de helpende hand. Vanaf nu kunt u op deze website de actuele informatie vinden over verschillende aftrekmogelijkheden die van belang zijn voor mensen met een handicap of ziekte. Zoals de specifieke zorgkosten. Eind januari komt ook de digitale brochure ‘Belastingvoordeel 2014 voor mensen met een ziekte of beperking’ beschikbaar.
https://iederin.nl/nieuws/17430/gemakkelijk-aan-de-slag-met-uw-belastingaangifte-/

Help gemeenten inkomensondersteuning goed te regelen

De Wtcg en CER verdwijnen. Voor vergoeding van meerkosten vanwege ziekte of beperking moeten mensen vanaf 2014 aankloppen bij de gemeente. Elke gemeente krijgt de taak om hiervoor inkomensondersteuning op maat te geven. Ieder(in) presenteert de handreiking ‘Inkomensondersteuning op maat’: voor lokale belangenbehartigers die gemeenten willen helpen bij het goed regelen van deze nieuwe taak. 

In de handreiking kunt u lezen wat uw gemeente kan doen om te zorgen voor maatwerk bij het vergoeden van meerkosten vanwege een chronische ziekte of beperking. U vindt een beschrijving van de wettelijke kaders en van de mogelijkheden die gemeenten hebben om eigen keuzes te maken. Wij geven daarbij een aantal aandachtspunten waarmee u kunt beoordelen wat de effecten zijn van de verschillende opties voor gemeenten. Tot slot doen we praktische suggesties hoe u op een effectieve manier in gesprek kunt gaan met uw gemeente.
            
Download hieronder de handreiking (word of pdf)

Participatiewet pakt slechter uit voor veel Wajongers

Veel Wajongers die na de verplichte herkeuring gedeeltelijk arbeidsgeschikt worden verklaard, zijn met de Participatiewet veel slechter af. Er komen wel banen bij – de zogenaamde baangaranties – maar het is erg onzeker wie daar voor in aanmerking komen. De kans is erg groot dat een Wajongere mét werkvermogen uiteindelijk in de bijstand terecht komt of er helemaal buiten valt. Met alle gevolgen van dien voor zijn inkomen. CG-Raad en Platform VG vinden dat iedereen een eerlijke kans op een baan en een inkomen moet hebben en dat de Participatiewet hierop aangepast moet worden.
http://www.platformvg.nl/Actueel/Nieuws-Platform-VG/1444/Participatiewet-pakt-slechter-uit-voor-veel-Wajongers

Participatiesamenleving is nog ver weg

We zitten midden in de verandering van de klassieke verzorgingsstaat naar de participatiesamenleving. Dat was een van de belangrijkste boodschappen in de eerste troonrede van Koning Willem-Alexander. De CG-Raad en Platform VG concluderen echter dat de plannen onvoldoende bijdragen aan het echt kunnen meedoen aan de samenleving van chronisch zieken en gehandicapten
http://www.platformvg.nl/Actueel/Nieuws-Platform-VG/1424/Participatiesamenleving-is-nog-ver-weg

Koopkrachtverlies gehandicapten en en chronisch zieken veel groter dan gemiddeld

De miljoenennota betekent slecht nieuws voor de koopkracht van chronisch zieken en gehandicapten. Ze gaan er in 2014 vaak honderden euro’s meer op achteruit dan de gemiddelde Nederlander. Dat blijkt uit de berekeningen die het Nibud heeft gemaakt in opdracht van de Chronisch zieken en Gehandicapten Raad en Platform VG.
Vooral mensen met hoge zorgkosten worden zwaar getroffen. Zo levert een alleenstaande met een WIA-uitkering 10% in, 948 euro per jaar. Een paar met kinderen op het minimumloon gaat er 7% op achteruit, ruim 1800 euro netto. En een alleenstaande met een klein pensioen 8%, 1680 netto per jaar.
http://www.platformvg.nl/Actueel/Nieuws-Platform-VG/1422/Koopkrachtverlies-gehandicapten-en-en-chronisch-zieken-veel-groter-dan-gemiddeld

Patiëntenorganisaties: betaalbaarheid van zorg onder nog zwaardere druk

De zorgen van patiënten- en cliëntenorganisaties om de gevolgen van de stapeling van bezuinigingsmaatregelen voor mensen die zorg nodig hebben, zijn na Prinsjesdag verder toegenomen. Naast alle bezuinigingsmaatregelen die al bekend waren, bouwt het kabinet nu ook de zorgtoeslag af. Minder mensen komen in aanmerking voor deze tegemoetkoming. Hierdoor komt de betaalbaarheid van zorg verder onder druk te staan. Dat zeggen patiëntenkoepels NPCF, CG-Raad, Platform VG en Landelijk Platform GGz.
http://www.platformvg.nl/Actueel/Nieuws-Platform-VG/1423/Patientenorganisaties-betaalbaarheid-van-zorg-onder-nog-zwaardere-druk

Van Rijn verzacht hogere eigen AWBZ-bijdrage

Gemeenten krijgen 706 miljoen euro om maatwerk te kunnen bieden aan chronisch zieken en gehandicapten die thuis wonen. Voor mensen in een instelling wordt 248 miljoen euro gereserveerd om te voorkomen dat zij door de hogere AWBZ-bijdrage te weinig zak- en kleedgeld overhouden.(Staatssecretaris van VWS Martin van Rijn heeft dat dinsdagavond geschreven aan de Tweede Kamer. Van Rijn wil zo de gevolgen opvangen als volgend jaar de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) wordt afgeschaft en de bestaande korting op de eigen bijdragen in de AWBZ en Wmo verdwijnt. Mensen met een Wajong-uitkering krijgen door de verzachting straks 1700 euro per jaar bovenop de zak- en kleedgeldnorm. En personen met een AOW-uitkering krijgen jaarlijks 950 euro bovenop die norm, aldus de staatssecretaris.
http://www.skipr.nl/actueel/id15800-van-rijn-verzacht-hogere-eigen-awbz-bijdrage-.html