Verdien uw zorgkosten terug via uw belastingaangifte!

Zoekt u hulp bij het invullen van de belastingaangifte over 2014? Dan bieden de website meerkosten.nl en de brochure Belastingvoordeel 2014 van Ieder(in) u de helpende hand. De website is al een tijdje live. Maar we stellen nu ook een digitale brochure met alle informatie samen. https://iederin.nl/nieuws/17469/verdien-uw-zorgkosten-terug-via-uw-belastingaangifte

Gemakkelijk aan de slag met uw belastingaangifte

Zoekt u hulp bij het invullen van de belastingaangifte over 2014? Dan biedt de website meerkosten.nl u de helpende hand. Vanaf nu kunt u op deze website de actuele informatie vinden over verschillende aftrekmogelijkheden die van belang zijn voor mensen met een handicap of ziekte. Zoals de specifieke zorgkosten. Eind januari komt ook de digitale […]

Help gemeenten inkomensondersteuning goed te regelen

De Wtcg en CER verdwijnen. Voor vergoeding van meerkosten vanwege ziekte of beperking moeten mensen vanaf 2014 aankloppen bij de gemeente. Elke gemeente krijgt de taak om hiervoor inkomensondersteuning op maat te geven. Ieder(in) presenteert de handreiking ‘Inkomensondersteuning op maat’: voor lokale belangenbehartigers die gemeenten willen helpen bij het goed regelen van deze nieuwe taak.  […]

Participatiewet pakt slechter uit voor veel Wajongers

Veel Wajongers die na de verplichte herkeuring gedeeltelijk arbeidsgeschikt worden verklaard, zijn met de Participatiewet veel slechter af. Er komen wel banen bij – de zogenaamde baangaranties – maar het is erg onzeker wie daar voor in aanmerking komen. De kans is erg groot dat een Wajongere mét werkvermogen uiteindelijk in de bijstand terecht komt […]

Participatiesamenleving is nog ver weg

We zitten midden in de verandering van de klassieke verzorgingsstaat naar de participatiesamenleving. Dat was een van de belangrijkste boodschappen in de eerste troonrede van Koning Willem-Alexander. De CG-Raad en Platform VG concluderen echter dat de plannen onvoldoende bijdragen aan het echt kunnen meedoen aan de samenleving van chronisch zieken en gehandicapten http://www.platformvg.nl/Actueel/Nieuws-Platform-VG/1424/Participatiesamenleving-is-nog-ver-weg

Koopkrachtverlies gehandicapten en en chronisch zieken veel groter dan gemiddeld

De miljoenennota betekent slecht nieuws voor de koopkracht van chronisch zieken en gehandicapten. Ze gaan er in 2014 vaak honderden euro’s meer op achteruit dan de gemiddelde Nederlander. Dat blijkt uit de berekeningen die het Nibud heeft gemaakt in opdracht van de Chronisch zieken en Gehandicapten Raad en Platform VG. Vooral mensen met hoge zorgkosten […]

Patiëntenorganisaties: betaalbaarheid van zorg onder nog zwaardere druk

De zorgen van patiënten- en cliëntenorganisaties om de gevolgen van de stapeling van bezuinigingsmaatregelen voor mensen die zorg nodig hebben, zijn na Prinsjesdag verder toegenomen. Naast alle bezuinigingsmaatregelen die al bekend waren, bouwt het kabinet nu ook de zorgtoeslag af. Minder mensen komen in aanmerking voor deze tegemoetkoming. Hierdoor komt de betaalbaarheid van zorg verder […]

Van Rijn verzacht hogere eigen AWBZ-bijdrage

Gemeenten krijgen 706 miljoen euro om maatwerk te kunnen bieden aan chronisch zieken en gehandicapten die thuis wonen. Voor mensen in een instelling wordt 248 miljoen euro gereserveerd om te voorkomen dat zij door de hogere AWBZ-bijdrage te weinig zak- en kleedgeld overhouden.(Staatssecretaris van VWS Martin van Rijn heeft dat dinsdagavond geschreven aan de Tweede […]

Groot inkomensverlies chronisch zieken en gehandicapten door verdwijnen tegemoetkomingen

Het kabinet gaat in 2014 een aantal financiële tegemoetkomingen voor chronisch zieken en gehandicapten afschaffen. Dit heeft zeer grote inkomenseffecten, blijkt uit onderzoek van het Nibud in opdracht van de Chronisch zieken en Gehandicapten Raad en Platform VG. Het inkomensverlies voor inkomens onder modaal varieert van ruim 400 euro tot meer dan 1900 euro netto […]

CG-Raad en Platform VG in NOS Journaal: groot inkomensverlies chronisch zieken en gehandicapten

In 2014 zal het kabinet een aantal financiële tegemoetkomingen voor chronisch zieken en gehandicapten afschaffen. Uit onderzoek van het Nibud in opdracht van de CG-Raad en Platform VG, blijkt dat dit zeer grote inkomenseffecten heeft. In het NOS Journaal komt namens de CG-Raad en Platform VG Dorien Kloosterman aan het woord. Ze vertelt dat door […]