Ook KansPlus ondertekent brief PG-organisaties voor AO decentralisatie Wmo-Wlz

Deze week wordt in de Kamer gesproken over de decentralisatie Wmo/Wlz. KansPlus heeft een brief vanuit de Patiënten-Gehandicaptenorganisaties aan de Tweede Kamer over de decentralisatie Wmo-Wlz mede ondertekend. Uit het signaalrapport van de patiëntenorganisaties en uit de Monitor Transitie Jeugd blijkt  dat mensen zo zelfstandig mogelijk willen leven maar dat het vinden van passende zorg […]

Terug- en vooruitblik: Dementietafels 2014 en 2015

In 2014 heeft Ieder(in) zeven succesvolle Dementietafels georganiseerd, samen met regionale organisaties. De bijeenkomsten zijn goed ontvangen. Een aantal regionale organisaties hebben in hun eigen bedrijfsbladen aandacht besteed aan een aantal van de bijeenkomsten. Mooi resultaat dus. In 2015 staan er al weer nieuwe Dementietafels op het programma. KansPlus, de initiatiefnemer van het project Dementietafel […]

Kamerbrief over voortgangsrapportage Hervorming Langdurige Zorg

Volgende maand vindt de transitie naar gemeenten en verzekeraars plaats. Daarmee krijgt de hervorming van de langdurige zorg formeel zijn beslag. De ondersteuning in de thuissituatie zal worden verzorgd door gemeenten. Zij kunnen meer dan nu rekening houden met de persoonlijke omstandigheden van mensen. Ook kunnen de verbinding leggen tussen zorg en welzijn, zodat bijvoorbeeld […]

Ruim baan voor zorgzaamheid

Algemene ledenvergadering KansPlus over eigentijdse belangenbehartiging  Ruim baan voor zorgzaamheid  Meedoen gaat niet vanzelf. Dat is de titel van een boek van Doortje Kal, ‘kwartiermaker’ van beroep en spreker op de algemene ledenvergadering van KansPlus op 22 november 2014. Meedoen gaat niet vanzelf voor de cliënten voor wie zij  de maatschappij toegankelijk probeert te maken. […]

MeldhetMona: meldpunt voor mantelzorg (CDA)

Mantelzorgers nemen belangeloos en vanzelfsprekend de zorg en verantwoordelijkheid voor een familielid of buurtgenoot op zich. Dat is onbetaalbaar. Deze groep wordt steeds meer belast. Het CDA vreest dat dit met de veranderingen in de zorg nog meer zal gaan gebeuren. Het CDA wil pal staan voor mantelzorgers op wie straks een te groot beroep […]

Artikel in oktobernummer PlusPunt : ‘Als je dochter in de armoedeval zit: waar moet ze die financiële klappen van opvangen’?

‘Waar moet ze die financiële klappen van opvangen?’ Wat doet het met je zoon of dochter als hun inkomenssituatie jaar op jaar verslechtert? Welke impact heeft het op ouders wanneer een zorgorganisatie over de hoofden van je kinderen ingrijpende wijzigingen doorvoert? Tilly Herrebrugh, moeder van een volwassen tweeling met een verstandelijke beperking, kan erover meepraten. […]

Fatima Zorg ontvangt internationaal Planetree label

Fatima Zorg, een Nederlandse zorginstelling voor de begeleiding en behandeling van mensen met een ernstige verstandelijke beperking, heeft als allereerste ter wereld in de gehandicaptenzorg het internationale Planetree label voor mensgerichte zorg in ontvangst genomen. Het internationale Planetree label geeft aan dat de instelling voldoet aan de twaalf componenten van het Planetree zorgmodel, die garant […]

Film congres KansPlus/VraagRaak en LSR: meepraten over zorginkoop

Congres cliëntenraden en zorginkoop Zorginkoop is bepalend voor de kwaliteit van zorg en ondersteuning in de langdurige zorg. Maar hoe zit het met het cliëntperspectief? Hoe kan er bij de zorginkoop rekening gehouden worden met wensen van cliënten? En hoe kunnen cliëntenraden het beste deelnemen aan zorginkoop? Op 3 oktober 2014 organiseerden KansPlus/VraagRaak en LSR […]

Informatiepunt Wlz overgangsrecht voor vergeten groep geopend

Vanaf dinsdag is er een speciaal informatiepunt voor mensen die in 2015 met het overgangsrecht in de Wlz te maken krijgen. Dit informatiepunt is bedoeld voor de zogenaamde vergeten groep: mensen die intensieve zorg krijgen op basis van AWBZ-functies en klassen. Ook wel zorg zonder verblijf genoemd. https://iederin.nl/nieuws/17370/informatiepunt-wlz-overgangsrecht-voor-vergeten-groep-geopend/