Brief Belangennetwerk KansPlus aan Vaste Commissie VWS: WLZ in het juiste perspectief!

Belangennetwerk KansPlus heeft een brief aan de Vaste Commissie van VWS geschreven: WLZ in het juiste perspectief! In het voorjaar van 2014 heeft het kabinet Rutte II het ontwerp van wet Langdurige Zorg  (WLZ) gepresenteerd als vervanger van de AWBZ, althans van die delen van de AWBZ die niet zijn overgenomen door de WMO en de […]

Nog enkele cruciale verbeterpunten nodig voor de wlz

In de tweede week van september bespreekt de Tweede Kamer de Wet langdurige zorg (Wlz). Hoewel met de tweede nota van wijziging op die wet een aantal belangrijke verbeterpunten is doorgevoerd achten Ieder(in), CSO, Per Saldo, NPCF, LPGGz en LSR een bijstelling van de wet op een aantal cruciale punten noodzakelijk. Met onderstaande aanpassingen kan […]

Factsheet Logeeropvang binnen de WLZ en het sociaal domein

De factsheet ‘Logeeropvang’ van de VGN beschrijft wat logeeropvang in de gehandicaptenzorg is en hoe deze voorziening er straks in de Wmo, de Jeugdwet en de Wet langdurige zorg uit gaat zien. Slideshow Voor gemeenten bevat de factsheet informatie die relevant is voor het vormgeven van respijtbeleid voor mantelzorgers in hun gemeente. Voor zorgaanbieders biedt […]

VGN meldt problemen transitie bij Van Rijn

Hoge en extra kortingen van gemeenten en zorgkantoren, onduidelijkheden en tijdsdruk. Leden van de VGN maken zich zorgen over de continuïteit van zorg voor cliënten en de gevolgen voor medewerkers. De VGN heeft staatssecretaris Van Rijn (VWS) gewezen op de meldingen die aanbieders van gehandicaptenzorg hebben gedaan op het VGN-meldpunt Hervorming Langdurige Zorg. http://www.vgn.nl/artikel/21097  

Aan de bel voor een vergeten groep kwetsbare mensen

Nu de grote verhuizing van zorggelden van Rijk naar gemeenten bijna rond is, lijkt het erop dat een belangrijke groep zeer kwetsbare mensen vergeten wordt. Het gaat om kinderen en volwassenen met een grote zorgbehoefte, die dankzij extra zorg en ondersteuning vanuit ouders, familie en zorgaanbieders thuis kunnen blijven wonen. https://iederin.nl/nieuws/17290/aan-de-bel-voor-een-vergeten-groep-kwetsbare-mensen/

Staatssecretaris informeert zorgaanbieders over veranderingen in de langdurige zorg

Op 25 juli 2014 heeft staatssecretaris Van Rijn van het ministerie van VWS alle bestuurders van AWBZ zorgaanbieders per brief geïnformeerd over de aanstaande veranderingen in de langdurige zorg. In deze brief wordt samengevat wat voor zorginstellingen relevant is bij de voorbereiding op 1 januari 2015. Hierbij wordt informatie gegeven over diverse onderwerpen, waaronder de […]

Poster Toolkit Ouderen inspirerend voor andere onderzoekers

De VGN heeft op het internationale onderzoekscongres van de IASSIDD in Wenen een posterpresentatie gegeven over de Toolkit Ouderen. Deze toolkit maakt kennis over ouderen met een verstandelijke beperking toegankelijk voor professionals en beleidsmedewerkers van gemeenten en organisaties in zorg en welzijn. KansPlus  heeft bijgedragen aan de toolkit met films, een handreiking en wegwijzers. Zie: […]

Kinderombudsman bezorgd over zorg kinderen met verstandelijke beperking

Kinderombudsman Marc Dullaert maakt zich grote zorgen over de zorg aan licht verstandelijk beperkte kinderen door gemeenten, na de decentralisatie in 2015. Dullaert vraagt zich af hoe de gemeenten goede zorg kunnen leveren als ze niet weten waar de risicogroep zich bevindt. “Gemeenten kennen de licht verstandelijk gehandicapten nauwelijks. Ze weten niet hoeveel het er […]

Meldpunt voor uw ervaring met de hervormingen

Om er voor te zorgen dat de echte praktijk van de diverse herzieningen in de langdurige zorg in de juiste toon doorklinkt bij VWS en de gemeenten, brengt VGN een nieuw meldpunt op deze site onder uw aandacht. We roepen u nadrukkelijk op uw ervaringen op deze plek en met concrete voorbeelden te delen. Wij […]

Eerste kamer stemt voor WMO 2015

Na twee schriftelijke vragenrondes, debatteerde de Eerste Kamer op 7 en 8 juli over het wetsvoorstel voor de Wmo 2015. Uiteindelijk is het wetsvoorstel Wmo 2015 met 37 stemmen voor en 36 tegen aangenomen. Hiermee begint de eindsprint voor gemeenten en zorgaanbieders om op tijd klaar te zijn voor de implementatie van de nieuwe wet […]