Spotlightbijeenkomst 3 februari: De kracht van familie en naasten

Het voeren van de eigen regie wordt in de zorg steeds belangrijker gevonden. En dat betekent: meer zelf doen, meer zelf regelen. Maar dat vraagt vaak ook meer van de familie en naasten van de zorgvrager.

Tijdens deze derde Spotlightbijeenkomst laten we drie aansprekende tools zien en hoe je ze het beste kunt inzetten. Aansluitend kun je in separate sessies van gedachten wisselen met de makers van de tools over hoe de tool uitgerold kan worden en wat je ermee kunt.

In de spotlight
• Mijn kwaliteit van leven – Patiëntenfederatie Nederland
• Partners voor Partners – Dwarslaesie Organisatie Nederland
• Betrekken van familie en naasten – KansPlus

Waar?
De Eenhoorn
Barchman Wuytierslaan 2
3818 LH Amersfoort

Tijd?
Van 13.45 tot 17.00 uur

Meer info en aanmelden?
Klik hier

Bekijk hier de uitnodiging: uitnodiging Spotlight 3 febr 17 DEF

Femke Halsema (VGN): “Systeemdwang in de gehandicaptenzorg dupeert gehandicapten”

José Laheij, bestuurslid van het Landelijk Bestuur KansPlus, was op 7 september aanwezig bij een persbijeenkomst in Nieuwspoort waarbij Femke Halsema, voorzitter Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) een brief aan Diederik Samson ( fractievoorzitter PvdA) overhandigde waarin zij aandacht vraagt voor de ‘systeemdwang’ in de nieuwe zorgwetten.
Door de starheid en inflexibiliteit van de Wlz, Wmo en Jeugdwet kunnen veel mensen met een beperking niet de hulp krijgen die zij nodig hebben om een volwaardig leven te leiden.
Lees hier de volledige brief van Femke Halsema: brief-femke-halsema-systeemdwang-in-de-gehandicaptensector

Na de overhandiging van de brief volgde een debat met Kamerwoordvoerders zorg. Als uitkomst van dit debat is afgesproken dat VGN en Ieder(in) een nadere inventarisatie maken van de knelpunten in de nieuwe wetgeving. De Tweede Kamer heeft toegezegd zich in te spannen om de knelpunten zo snel mogelijk weg te nemen en de bureaucratie terug te dringen.

Meer informatie is te lezen en te zien op:
http://www.vgn.nl/artikel/24382 en https://www.youtube.com/watch?v=WqzVJjsxofE

Zorgwijzer.nl publiceert zorgwijzer voor mensen met een beperking

Zorgwijzer.nl heeft een zorgwijzer gepubliceerd voor mensen met een beperking: http://www.zorgwijzer.nl/zorgwijzers/handicap

ZorgWijzer.nl is een initiatief van Roy van Wensen en Bart Koenraadt en is een voorlichtings- en vergelijkingswebsite voor zorgverzekeringen. ZorgWijzer.nl is geen onderdeel van een zorgverzekeraar en opereert zelfstandig.

Hun doel is om de consument van actuele informatie te voorzien binnen het zorgstelsel en het bieden van een overzicht van alle zorgverzekeraars met de daarbij behorende aanvullende verzekeringen (inclusief premie en dekking). Ook verzamelt ZorgWijzer.nl  klantbeoordelingen en ervaringen van iedere verzekeraar. Het actueel houden van deze informatie staat bij ons hoog in het vaandel.

ZorgWijzer.nl krijgt een eenmalige commissie van de zorgverzekeraar als een bezoeker via de zorgvergelijker is overgestapt. Hoewel deze vergoeding kan verschillen per verzekeraar heeft dat geen invloed op de getoonde resultaten.

Bron: http://www.zorgwijzer.nl/ 

Van Rijn presenteert kwaliteitsagenda ‘Samenwerken aan een betere gehandicaptenzorg’

Vrijdag 1 juli is de Kamerbrief ‘Samenwerken aan een betere gehandicaptenzorg’ verstuurd naar de Kamer. Vanuit KansPlus was bestuurslid Pouwel van de Siepkamp aanwezig  bij  de presentatie van de kwaliteitsagenda door staatssecretaris Van Rijn.
KansPlus is o.a. samen met Ieder(in), het LSR en de LFB nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van de kwaliteitsagenda. We hebben ons optimaal ingezet om de borging van het cliënt en familieperspectief een plek te geven. KansPlus zal ook in het vervolgtraject een bijdrage leveren aan de uitvoering van het plan van aanpak.
foto 1 juli
De zorg voor mensen met een beperking moet worden voorbereid op de toekomst. Zij worden ouder, waardoor de zorg die zij ontvangen toeneemt en ingewikkelder wordt. Ook moet beter dan nu tegemoet gekomen worden aan de zorgvragen van specifieke groepen mensen met beperkingen. Dit meldt Rijksoverheid. De zorg moet daar op worden toegerust. Daarom heeft staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid vrijdag zijn voorstellen voor verbetering van de gehandicaptenzorg aan de Tweede Kamer gestuurd. Voor de uitvoering van dit plan wordt 13,2 miljoen euro uitgetrokken. In 2016 is dat 1,6 miljoen euro en voor de twee jaren daarna wordt in de begrotingen ruimte gemaakt voor 5,8 miljoen euro per jaar. Van Rijn heeft de voorgenomen bezuinigingen op de Wet langdurige zorg voor 2016 (45 miljoen euro) en 2017 (500 miljoen) geschrapt.
Uit de kamerbrief:
‘Mensen met een (meervoudige) beperking streven een waardevol bestaan na. Zorg en ondersteuning moeten ten dienste staan aan de mens met een beperking en niet andersom. Daar zet ik mij met alle betrokkenen voor in. De wijze waarop de kwaliteitsagenda tot stand is gekomen sterkt mij in de overtuiging dat iedereen gemotiveerd is om hieraan uitvoering te geven’.
Kamerbrief Samenwerken aan een betere gehandicaptenzorg
Samenwerken aan een betere gehandicaptenzorg

Inkoopkader langdurige zorg 2017 gehandicaptenzorg

De Wlz-uitvoerders hebben zorgkantoren gemandateerd om in 2017 de zorginkoop Wlz uit te voeren. Dit inkoopkader geeft de bewegingen en afspraken weer die zorgkantoren voor 2017 gezamenlijk maken.

Uitgangspunt voor de zorginkoop 2017 is doorontwikkeling van het landelijke inkoopkader en dialoogmodel uit 2016. Dit betekent dat consistentie van beleid op beide aspecten mag worden verwacht voor wat betreft de keuze voor het dialoogmodel en de mate van uniformering tussen verschillende zorgkantoren. Daarnaast is een uitdrukkelijk uitgangspunt dat het landelijke inkoopkader 2017 bijdraagt aan de punten zoals genoemd in ‘Waardig leven met zorg’, waarin gevraagd wordt meer keuzevrijheid en maatwerk voor cliënten te creëren en invulling te geven aan principes als persoonsvolgende bekostiging. Dit laatste uitgangspunt grijpt met name in op de inkoopsystematiek 2017, die grotendeels belegd is in binnen het inkoopbeleid van de verschillende zorgkantoren.

Klik hier voor de kamerbrief over ‘waardig leven met zorg’
Klik hier om de contouren inkoopkader WLZ 2017 te downloaden
Klik hier om het inkoopkader langdurige zorg 2017 te downloaden
Klik hier om de brief van VraagRaak te downloaden

Zie ook http://www.meepratenoverzorginkoop.nl/ 

Belangrijke partijen als het om uw zorgverzekering gaat

Het Ministerie van Volksgezondheid heeft een artikel uitgebracht met informatie over de zorgverzekeringen waarin beschreven staat wat belangrijke partijen zijn als het gaat om uw zorgverzekering.

Klik hier om het artikel te downloaden.

Van Rijn schrapt bezuiniging van half miljard in verpleeg-en gehandicaptenzorg

De geplande bezuinigingen uit het Regeerakkoord van een half miljard vanaf 2017 op met name verpleeghuizen en gehandicapteninstellingen zijn van de baan. Van Rijn wil dat nu alle aandacht uitgaat naar liefdevolle zorg en trotse medewerkers in verpleeghuizen. Om op die manier de zorg voor onze ouderen verder te verbeteren.

Van Rijn zegt dit in een persverklaring. “Nu het weer beter gaat met Nederland moeten onze ouderen en gehandicapten dat natuurlijk merken. De besparing van een half miljard gaat daarom niet door. We zijn klaar met bezuinigen en klaar voor de toekomst.”

 

Help mee de zorg aan ouderen met een verstandelijke beperking te verbeteren

Het aantal ouderen met een verstandelijke beperking neemt toe in Nederland. Zij zijn fysiek en mentaal vaak kwetsbaarder dan andere  ouderen.

Het traject ‘Ouderen in het Vizier’ (als onderdeel van Gewoon Bijzonder) haalt kennis op uit de praktijk , bundelt deze en maakt informatie beschikbaar voor álle zorgprofessionals in de gehandicaptenzorg.

Zij hebben een vragenlijst opgesteld die tot midden juni ingevuld kan worden.
De hieruit verzamelde informatie zal besproken worden in een expertteam waarin onder andere Dickie van de Kaa, directeur van KansPlus, zitting heeft.

Wilt u de zorg aan ouderen met een verstandelijke beperking verbeteren: vul dan de korte vragenlijst  voor half juni in.

 

 

 

Petitie voor het behoud van het PGB voor de intensieve kindzorg

De BelangenVereniging Intensieve Kindzorg ( Bvikz) is een nieuwe vereniging die zich inzet voor alle kinderen die in de IKZ zitten. Meer informatie is te lezen op www.bvikz.nl

De vereniging is een petitie gestart voor voor het behoud van het PGB voor de IKZ.

U kunt de petitie hier vinden: http://www.thepetitionsite.com/nl-nl/144/555/778/eigen-regie-voor-ouders-van-ernstig-chronisch-zieke-kinderen/