Poging Tweede Kamer positie cliëntenraden te versterken, opnieuw vertraging vernieuwing WMCZ

Op 28 januari, 15 juni (twee berichten) en 9 september 2015 informeerden wij u over de plannen van de Minister van VWS om de Wet Medezeggenschap Cliëntenraden Zorginstellingen (WMCZ) te vernieuwen en het aanstaande wetgevingstraject. De Minister is van plan het enquêterecht uitdrukkelijk aan cliëntenraden vast te keggen, voor cliëntenraden instemmingsrecht in te voeren (in […]

Uw zorgverzekering

Wist u dat de zorgverzekering verplicht is? Wist u dat u altijd geaccepteerd moet worden voor een basisverzekering? Wist u dat een zorgverzekeraar een zorgplicht heeft om u de zorg uit de basisverzekering te geven die u nodig heeft? Wist u dat u uw basisverzekering bij de ene verzekeraar kunt hebben en uw aanvullende verzekering […]

Enquête dagbesteding:

KansPlus wil graag weten hoe het er op dit moment voor staat met de dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking. Wij willen u uitnodigen om onze enquête hierover in te vullen en vragen daarom aan cliënten, verwanten/vertegenwoordigers en begeleiders hoe hun ervaring en mening is over de dagbesteding. De resultaten van de enquête zullen, indien daar aanleiding […]

Landelijke bijeenkomst Dementietafels

Organisatoren van Dementietafels uit alle delen van het land hielden op 17 september jl. hun eerste landelijke bijeenkomst bij de VGN. Het doel van de bijeenkomst was elkaar inspireren en gezamenlijk ideeën ontwikkelen over het vervolg nu het driejarig startproject binnenkort eindigt. Bijgaand filmpje geeft een sfeerbeeld van de bijeenkomst en een compilatie van de gesprekken weer: https://youtu.be/ZfuCEJ3KBPk Op […]

Landelijke bijeenkomst Dementietafel bij de VGN

Organisatoren van Dementietafels uit alle delen van het land hielden op 17 september bij de VGN hun eerste landelijke bijeenkomst. Belangenvereniging Ieder(in) biedt onderdak aan de Dementietafels, die op initiatief van KansPlus zijn gestart. Projectleider Sandra Overbeek presenteerde met trots de stand van zaken. In alle provincies zijn nu dankzij pionierswerk en goede samenwerking van vele zorginstellingen, familie, […]

Interview Zorgvisie met Dickie van de Kaa: ‘Belangenbehartiging nu belangrijk op lokaal niveau’

De zorgtransitie zorgt voor veel onrust bij mensen met een verstandelijke beperking. Dickie van de Kaa is per 1 juli de nieuwe directeur van KansPlus en wil zich onder andere richten op belangenbehartiging op lokaal niveau.‘We zien grote verschillen tussen gemeenten.’ http://www.zorgvisie.nl/Personeel/Nieuws/2015/6/Belangenbehartiging-nu-belangrijk-op-lokaal-niveau-1779990W/ Zorgvisie – ‘Belangenbehartiging nu belangrijk op lokaal niveau’ Bron: www.zorgvisie.nl

Dementietafel als brug tussen wetenschap en samenleving

In het eerste weekend van juni 2015 is het project Dementietafel – delen en verbeteren gepresenteerd op een internationaal symposium in Parijs over Downsyndroom, wetenschap en samenleving. Dit op uitnodiging van Alain Dekker en Peter Paul De Deyn van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). https://iederin.nl/nieuws/17591/dementietafel-als-brug-tussen-wetenschap-en-samenleving/  

KansPlus enquête over de ervaringen met de kwaliteit van zorg

Staatssecretaris van Rijn wil met plannen komen om de kwaliteit van zorg voor mensen met een verstandelijke beperking te verbeteren. KansPlus (landelijk belangennetwerk voor mensen met een verstandelijke beperking ) wil graag van verwanten en anderen die direct betrokken zijn bij de zorg horen hoe zij de kwaliteit van de zorg ervaren. Door het invullen […]

Ook KansPlus ondertekent brief PG-organisaties voor AO decentralisatie Wmo-Wlz

Deze week wordt in de Kamer gesproken over de decentralisatie Wmo/Wlz. KansPlus heeft een brief vanuit de Patiënten-Gehandicaptenorganisaties aan de Tweede Kamer over de decentralisatie Wmo-Wlz mede ondertekend. Uit het signaalrapport van de patiëntenorganisaties en uit de Monitor Transitie Jeugd blijkt  dat mensen zo zelfstandig mogelijk willen leven maar dat het vinden van passende zorg […]

Terug- en vooruitblik: Dementietafels 2014 en 2015

In 2014 heeft Ieder(in) zeven succesvolle Dementietafels georganiseerd, samen met regionale organisaties. De bijeenkomsten zijn goed ontvangen. Een aantal regionale organisaties hebben in hun eigen bedrijfsbladen aandacht besteed aan een aantal van de bijeenkomsten. Mooi resultaat dus. In 2015 staan er al weer nieuwe Dementietafels op het programma. KansPlus, de initiatiefnemer van het project Dementietafel […]