Staatssecretaris informeert zorgaanbieders over veranderingen in de langdurige zorg

Op 25 juli 2014 heeft staatssecretaris Van Rijn van het ministerie van VWS alle bestuurders van AWBZ zorgaanbieders per brief geïnformeerd over de aanstaande veranderingen in de langdurige zorg. In deze brief wordt samengevat wat voor zorginstellingen relevant is bij de voorbereiding op 1 januari 2015. Hierbij wordt informatie gegeven over diverse onderwerpen, waaronder de […]

Poster Toolkit Ouderen inspirerend voor andere onderzoekers

De VGN heeft op het internationale onderzoekscongres van de IASSIDD in Wenen een posterpresentatie gegeven over de Toolkit Ouderen. Deze toolkit maakt kennis over ouderen met een verstandelijke beperking toegankelijk voor professionals en beleidsmedewerkers van gemeenten en organisaties in zorg en welzijn. KansPlus  heeft bijgedragen aan de toolkit met films, een handreiking en wegwijzers. Zie: […]

Kinderombudsman bezorgd over zorg kinderen met verstandelijke beperking

Kinderombudsman Marc Dullaert maakt zich grote zorgen over de zorg aan licht verstandelijk beperkte kinderen door gemeenten, na de decentralisatie in 2015. Dullaert vraagt zich af hoe de gemeenten goede zorg kunnen leveren als ze niet weten waar de risicogroep zich bevindt. “Gemeenten kennen de licht verstandelijk gehandicapten nauwelijks. Ze weten niet hoeveel het er […]

Meldpunt voor uw ervaring met de hervormingen

Om er voor te zorgen dat de echte praktijk van de diverse herzieningen in de langdurige zorg in de juiste toon doorklinkt bij VWS en de gemeenten, brengt VGN een nieuw meldpunt op deze site onder uw aandacht. We roepen u nadrukkelijk op uw ervaringen op deze plek en met concrete voorbeelden te delen. Wij […]

Eerste kamer stemt voor WMO 2015

Na twee schriftelijke vragenrondes, debatteerde de Eerste Kamer op 7 en 8 juli over het wetsvoorstel voor de Wmo 2015. Uiteindelijk is het wetsvoorstel Wmo 2015 met 37 stemmen voor en 36 tegen aangenomen. Hiermee begint de eindsprint voor gemeenten en zorgaanbieders om op tijd klaar te zijn voor de implementatie van de nieuwe wet […]

Persbericht KansPlus: ‘Gemeente heeft mensen met een verstandelijke beperking niet in beeld’

Het proefschrift Lof der Oppervlakkigheid van Femmianne Bredewold roept veel herkenning op bij ouders van mensen met een verstandelijke beperking. Het zou verplichte kost moeten zijn voor elke gemeenteambtenaar die zich bezighoudt met de Wet maatschappelijke ondersteuning. Uit een enquête van KansPlus blijkt bovendien dat gemeenten in korte tijd nog heel veel moeten doen om […]

Cursus Netwerk Rondom: Werken met het zorgtestament

De cursus “Werken met het ZorgTestament” is er voor iedereen die de zorg van haar of zijn verstandelijk gehandicapte kind voor de toekomst wil waarborgen. Tijdens deze cursus leert u wat het belang is van een goed ZorgTestament, waar u op moet letten en hoe u dit maakt. De cursus is voor iedereen die gebruik […]

Persbericht Rondom en Osani

Nieuwe tijden vragen om nieuwe oplossingen. Deze uitdaging prikkelde de besturen van Netwerk Rondom en OSANI, om te onderzoeken of beide organisaties beter naast elkaar of als één organisatie konden optreden, gegeven de overeenkomst tussen hun beider missie (*. Het persbericht inzake Netwerk Rondom en Osani

Zorginstelling moet kosten gedwongen verhuizing vergoeden

Sinds november 2013 heeft Ieder(in) een meldpunt waar cliënten, familieleden van cliënten en cliëntenraden kunnen ervaringen melden met reorganisaties van instellingen of gedwongen verhuizingen. Een van de vragen die bij het meldpunt naar boven komt is: wie betaalt  de kosten voor een gedwongen verhuizing? Deze vraag hebben wij voorgelegd aan het Zorginstituut (voorheen CVZ). Het Zorginstituut […]

Themabijeenkomst KansPlus: ‘Aandacht, ondersteuning en zorg voor mensen met een verstandelijke beperking: in gesprek over samenlevingsvraagstukken en (informele) zorg in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning

Themabijeenkomst KansPlus:‘Aandacht, ondersteuning en zorg voor mensen met een verstandelijke beperking: in gesprek over samenlevingsvraagstukken en (informele) zorg  in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning’ Gastspreker is Femmianne Bredewold met een inleiding over zorgnetwerken en lokale samenwerking.   Femmianne Bredewold is onderzoeker bij het Centrum voor Samenlevingsvraagstukken in Zwolle en schrijver van het proefschrift […]