Landelijke bijeenkomst Dementietafel bij de VGN

Organisatoren van Dementietafels uit alle delen van het land hielden op 17 september bij de VGN hun eerste landelijke bijeenkomst. Belangenvereniging Ieder(in) biedt onderdak aan de Dementietafels, die op initiatief van KansPlus zijn gestart. Projectleider Sandra Overbeek presenteerde met trots de stand van zaken. In alle provincies zijn nu dankzij pionierswerk en goede samenwerking van vele zorginstellingen, familie, […]

Interview Zorgvisie met Dickie van de Kaa: ‘Belangenbehartiging nu belangrijk op lokaal niveau’

De zorgtransitie zorgt voor veel onrust bij mensen met een verstandelijke beperking. Dickie van de Kaa is per 1 juli de nieuwe directeur van KansPlus en wil zich onder andere richten op belangenbehartiging op lokaal niveau.‘We zien grote verschillen tussen gemeenten.’ http://www.zorgvisie.nl/Personeel/Nieuws/2015/6/Belangenbehartiging-nu-belangrijk-op-lokaal-niveau-1779990W/ Zorgvisie – ‘Belangenbehartiging nu belangrijk op lokaal niveau’ Bron: www.zorgvisie.nl

Dementietafel als brug tussen wetenschap en samenleving

In het eerste weekend van juni 2015 is het project Dementietafel – delen en verbeteren gepresenteerd op een internationaal symposium in Parijs over Downsyndroom, wetenschap en samenleving. Dit op uitnodiging van Alain Dekker en Peter Paul De Deyn van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). https://iederin.nl/nieuws/17591/dementietafel-als-brug-tussen-wetenschap-en-samenleving/  

KansPlus enquête over de ervaringen met de kwaliteit van zorg

Staatssecretaris van Rijn wil met plannen komen om de kwaliteit van zorg voor mensen met een verstandelijke beperking te verbeteren. KansPlus (landelijk belangennetwerk voor mensen met een verstandelijke beperking ) wil graag van verwanten en anderen die direct betrokken zijn bij de zorg horen hoe zij de kwaliteit van de zorg ervaren. Door het invullen […]

Ook KansPlus ondertekent brief PG-organisaties voor AO decentralisatie Wmo-Wlz

Deze week wordt in de Kamer gesproken over de decentralisatie Wmo/Wlz. KansPlus heeft een brief vanuit de Patiënten-Gehandicaptenorganisaties aan de Tweede Kamer over de decentralisatie Wmo-Wlz mede ondertekend. Uit het signaalrapport van de patiëntenorganisaties en uit de Monitor Transitie Jeugd blijkt  dat mensen zo zelfstandig mogelijk willen leven maar dat het vinden van passende zorg […]

Terug- en vooruitblik: Dementietafels 2014 en 2015

In 2014 heeft Ieder(in) zeven succesvolle Dementietafels georganiseerd, samen met regionale organisaties. De bijeenkomsten zijn goed ontvangen. Een aantal regionale organisaties hebben in hun eigen bedrijfsbladen aandacht besteed aan een aantal van de bijeenkomsten. Mooi resultaat dus. In 2015 staan er al weer nieuwe Dementietafels op het programma. KansPlus, de initiatiefnemer van het project Dementietafel […]

Kamerbrief over voortgangsrapportage Hervorming Langdurige Zorg

Volgende maand vindt de transitie naar gemeenten en verzekeraars plaats. Daarmee krijgt de hervorming van de langdurige zorg formeel zijn beslag. De ondersteuning in de thuissituatie zal worden verzorgd door gemeenten. Zij kunnen meer dan nu rekening houden met de persoonlijke omstandigheden van mensen. Ook kunnen de verbinding leggen tussen zorg en welzijn, zodat bijvoorbeeld […]

Ruim baan voor zorgzaamheid

Algemene ledenvergadering KansPlus over eigentijdse belangenbehartiging  Ruim baan voor zorgzaamheid  Meedoen gaat niet vanzelf. Dat is de titel van een boek van Doortje Kal, ‘kwartiermaker’ van beroep en spreker op de algemene ledenvergadering van KansPlus op 22 november 2014. Meedoen gaat niet vanzelf voor de cliënten voor wie zij  de maatschappij toegankelijk probeert te maken. […]

MeldhetMona: meldpunt voor mantelzorg (CDA)

Mantelzorgers nemen belangeloos en vanzelfsprekend de zorg en verantwoordelijkheid voor een familielid of buurtgenoot op zich. Dat is onbetaalbaar. Deze groep wordt steeds meer belast. Het CDA vreest dat dit met de veranderingen in de zorg nog meer zal gaan gebeuren. Het CDA wil pal staan voor mantelzorgers op wie straks een te groot beroep […]