MeldhetMona: meldpunt voor mantelzorg (CDA)

Mantelzorgers nemen belangeloos en vanzelfsprekend de zorg en verantwoordelijkheid voor een familielid of buurtgenoot op zich. Dat is onbetaalbaar. Deze groep wordt steeds meer belast. Het CDA vreest dat dit met de veranderingen in de zorg nog meer zal gaan gebeuren. Het CDA wil pal staan voor mantelzorgers op wie straks een te groot beroep […]

Artikel in oktobernummer PlusPunt : ‘Als je dochter in de armoedeval zit: waar moet ze die financiële klappen van opvangen’?

‘Waar moet ze die financiële klappen van opvangen?’ Wat doet het met je zoon of dochter als hun inkomenssituatie jaar op jaar verslechtert? Welke impact heeft het op ouders wanneer een zorgorganisatie over de hoofden van je kinderen ingrijpende wijzigingen doorvoert? Tilly Herrebrugh, moeder van een volwassen tweeling met een verstandelijke beperking, kan erover meepraten. […]

Fatima Zorg ontvangt internationaal Planetree label

Fatima Zorg, een Nederlandse zorginstelling voor de begeleiding en behandeling van mensen met een ernstige verstandelijke beperking, heeft als allereerste ter wereld in de gehandicaptenzorg het internationale Planetree label voor mensgerichte zorg in ontvangst genomen. Het internationale Planetree label geeft aan dat de instelling voldoet aan de twaalf componenten van het Planetree zorgmodel, die garant […]

Film congres KansPlus/VraagRaak en LSR: meepraten over zorginkoop

Congres cliëntenraden en zorginkoop Zorginkoop is bepalend voor de kwaliteit van zorg en ondersteuning in de langdurige zorg. Maar hoe zit het met het cliëntperspectief? Hoe kan er bij de zorginkoop rekening gehouden worden met wensen van cliënten? En hoe kunnen cliëntenraden het beste deelnemen aan zorginkoop? Op 3 oktober 2014 organiseerden KansPlus/VraagRaak en LSR […]

Informatiepunt Wlz overgangsrecht voor vergeten groep geopend

Vanaf dinsdag is er een speciaal informatiepunt voor mensen die in 2015 met het overgangsrecht in de Wlz te maken krijgen. Dit informatiepunt is bedoeld voor de zogenaamde vergeten groep: mensen die intensieve zorg krijgen op basis van AWBZ-functies en klassen. Ook wel zorg zonder verblijf genoemd. https://iederin.nl/nieuws/17370/informatiepunt-wlz-overgangsrecht-voor-vergeten-groep-geopend/

Extra overgangsrecht voor Wlz voor 10.000 cliënten

Tijdens de behandeling van het wetsvoorstel Wet Langdurige Zorg (Wlz) van dinsdag 23 september jl. is gesproken over ca. 14.000 cliënten die een zogenaamde extramurale indicatie hebben, maar een zodanige zorgzwaarte dat ze, naar alle waarschijnlijkheid, een beroep kunnen doen op de Wlz. Ik vind het belangrijk dat deze volwassenen en kinderen met een zware […]

Start cliëntenprogramma ‘Zorg Verandert’

In het stadhuis van Almere was maandag 22 september de startbijeenkomst van het voorlichtingsprogramma Zorg Verandert. Ieder(in) is penvoerder van het programma, waarin tien cliëntenorganisaties samenwerken. Het doel is om mensen wegwijs te maken in alle veranderingen in de zorg waar zij vanaf 2015 mee te maken krijgen.  Zorg Verandert organiseert in 2014 en 2015 circa 500 bijeenkomsten verspreid in […]

Brief Belangennetwerk KansPlus aan Vaste Commissie VWS: WLZ in het juiste perspectief!

Belangennetwerk KansPlus heeft een brief aan de Vaste Commissie van VWS geschreven: WLZ in het juiste perspectief! In het voorjaar van 2014 heeft het kabinet Rutte II het ontwerp van wet Langdurige Zorg  (WLZ) gepresenteerd als vervanger van de AWBZ, althans van die delen van de AWBZ die niet zijn overgenomen door de WMO en de […]

Nog enkele cruciale verbeterpunten nodig voor de wlz

In de tweede week van september bespreekt de Tweede Kamer de Wet langdurige zorg (Wlz). Hoewel met de tweede nota van wijziging op die wet een aantal belangrijke verbeterpunten is doorgevoerd achten Ieder(in), CSO, Per Saldo, NPCF, LPGGz en LSR een bijstelling van de wet op een aantal cruciale punten noodzakelijk. Met onderstaande aanpassingen kan […]

Factsheet Logeeropvang binnen de WLZ en het sociaal domein

De factsheet ‘Logeeropvang’ van de VGN beschrijft wat logeeropvang in de gehandicaptenzorg is en hoe deze voorziening er straks in de Wmo, de Jeugdwet en de Wet langdurige zorg uit gaat zien. Slideshow Voor gemeenten bevat de factsheet informatie die relevant is voor het vormgeven van respijtbeleid voor mantelzorgers in hun gemeente. Voor zorgaanbieders biedt […]