23 april: Uitnodiging bijeenkomst Dementietafels in Vugt

Ervaringen en kennis delen rondom verstandelijke beperking en dementie Zorgorganisatie Cello en netwerkorganisatie Ieder(in) organiseren woensdag 23 april 2014 voor de eerste maal de ‘Dementietafel’ in Vught. Een bijeenkomst bedoeld voor familieleden, mantelzorgers en professionele hulpverleners van mensen met een verstandelijk beperking die dementie hebben of eerste signalen vertonen. De Dementietafel stelt hen in de […]

9 april: thema-avond Bossche Ommelanden ‘Wat komt er op ons af’

Uitnodiging voor thema-avond “Wat komt er op ons af”. Zoals in de uitnodiging vermeld zal Dorien Kloosterman op deze avond uitleg geven over de stand van zaken van dit moment wat betreft de gevolgen van het regeerakkoord over de langdurige zorg en wat de gevolgen zijn van regeerakkoor voor het inkomen van mensen met een beperking.  Voor […]

Wet langdurige zorg: een eerste overzicht van de gevolgen

Staatssecretaris Van Rijn (VWS) heeft de Wet langdurige zorg (Wlz) op 10 maart naar de Tweede Kamer gestuurd. De Wlz gaat de AWBZ vervangen en is bedoeld voor de meest kwetsbare mensen die permanent zorg nodig hebben. Het is de bedoeling dat de wet per 1 januari 2015 van kracht wordt. Een eerste reactie van […]

‘Zorg verstandelijk beperkte ouderen onder de maat’

‘ Tachtig procent heeft twee of meer chronische ziekten Instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking zijn niet in staat hun cliënten gezonde leefgewoonten bij te brengen. Dat blijkt uit een onderzoek van het Erasmus MC onder 1050 verstandelijk beperkte 50plussers. “Als het gaat om zo gezond mogelijk leven zijn ze niet bekwaam.” Dat zegt […]

Veel gedwongen verhuizingen door sluiting AWBZ-locaties

Veel instellingen in de gehandicaptenzorg gaan reorganiseren. Onlangs deden Ieder(in), het Landelijk steunpunt medezeggenschap (LSR) en ouderorganisatie Kansplus een oproep aan cliënten(raden) en familie om hun ervaringen hiermee te melden. Hierop hebben 130 mensen gereageerd. Veel mensen melden gedwongen verhuizingen en  verschraling van het aanbod. Opvallend is dat slechts bij 25% van de reorganisaties de […]