Staatsecretaris van Rijn vindt wachtlijsten complexe gehandicaptenzorg ongewenst

Als antwoord op Kamervragen van Lilian Marijnissen (SP) zegt van Rijn: ‘De afgelopen jaren hebben we gewerkt aan het herzien en verbeteren van het zorgstelsel, zodat iedereen die dat nodig heeft zo snel mogelijk passende zorg kan krijgen. Ook voor mensen met complexe problematiek moet die zorg er gewoon zijn’.
Lilian Marijnissen heeft vragen gesteld over het bericht dat jongeren met een beperking niet terecht kunnen in een zorginstelling.

In de brief stelt van Rijn dat hij samen met de zorgkantoren bezig is om uit te zoeken hoe de zorg voor deze groep beter geregeld kan worden. De zorgkantoren zijn op dit moment bezig om cliënten te benaderen en hen ‘meer proactief te bemiddelen’, meldt de staatssecretaris. Dat er wachttijden zijn ontstaan is volgens hem in elk geval geen financiële kwestie. ‘In principe is er geld voor deze zorg beschikbaar. Maar dat betekent niet automatisch dat een instelling iedereen die op hun wachtlijst staat ook meteen zorg kan bieden zonder hierover afspraken te maken met het zorgkantoor. Als het tussen zorgkantoor en zorgaanbieder afgesproken productiemaximum voor een bepaalde periode is bereikt en er toch nog mensen op de wachtlijst staan, zullen over het snel aanpakken van die wachtlijst nadere afspraken moeten worden gemaakt’, schrijft hij.

Het inschatten van de hoeveelheid zorg die kan worden geleverd is volgens Van Rijn echter geen eenvoudige klus, vooral niet bij een kleine doelgroep als mensen met een verstandelijke beperking en gedragsproblemen. Maar volgens de staatssecretaris zijn er wel concrete stappen gezet om de wachtlijsten die zijn ontstaan op te lossen. ‘Ik ben in overleg met MEE, Ieder(in) en zorgkantoren om te bekijken wat de beste aanpak is om dit probleem verder in kaart te brengen en zo snel mogelijk op te lossen. Over de resultaten van deze overleggen, de verder te nemen stappen en de eerste resultaten daarvan zal ik u zo spoedig mogelijk informeren.’

KansPlus is bereid een bijdrage te leveren door zitting te nemen in de regionale taskforce met zorgkantoren en aanbieders.

Het programma Nieuwsuur besteedde aandacht aan de wachtlijsten voor mensen met een complexe zorgvraag. Vanuit  het programma Kassa wordt via #ikziejewel erkenning, duidelijkheid en gezien worden gevraagd van kinderen en volwassenen met een ernstig meervoudige beperking (EMB). KansPlus doet aan deze actie mee met de meldactie EMB.

Lees hier de volledige brief van Staatssecretaris van Rijn.

 

KansPlus meldactie EMB

Vorige week is in een uitzending van het programma Kassa aandacht besteed aan de problemen rond de zorg voor mensen met een Ernstige Meervoudige Beperking (EMB). Het ging in deze uitzending vooral om de problemen waar ouders die hun kind nog thuis hebben tegenaan lopen, maar zijdelings werd ook gesproken over de kwaliteit van de zorg voor deze groep uiterst kwetsbare mensen die al in zorginstellingen wonen.
De uitzending was een krachtig signaal dat er iets moet gebeuren, maar als KansPlus willen we verder gaan dan alleen een signaal afgeven. Door middel van een meldactie willen we het signaal onderbouwen en we willen waar dat noodzakelijk blijkt ook zoveel mogelijk met melders zelf kijken welke concrete acties mogelijk zijn om de zaak in beweging te krijgen.

Indien u zelf een familielid heeft met een ernstige meervoudige beperking, willen wij u vragen ook deel te nemen aan deze meldactie. U kunt dat doen door op deze link te klikken.

Het gaat er overigens niet om alleen reacties te krijgen als er problemen zijn. Ook als u tevreden bent over hoe het gaat is uw reactie welkom, zodat we een goed totaalbeeld krijgen.

Uitzending Kassa: ouders van zwaar beperkte kinderen luiden de noodklok

Ouders van  ernstig meervoudig beperkte  kinderen hebben een pamflet opgesteld. Zij  zijn al een flink aantal jaar aan het strijden om de zorg voor hun kind goed te regelen en hebben nu een pamflet opgesteld.

Afgelopen zaterdag was er in de uitzending van het consumentenprogramma Kassa aandacht voor deze groep. U kunt de uitzending hier terugkijken.

Stichting Complex Care United (2CU “to see you”) vraagt aandacht voor mensen met Zeer Ernstige Verstandelijke en Meervoudige Beperkingen (ZEVMB). Door deze groep onder de aandacht te brengen wil de stichting de kwaliteit van leven thuis of in het ziekenhuis, in een instelling of een initiatief en de bijbehorende zorgverlening, verbeteren en waarborgen. Dit kan onder andere door het aanmoedigen en ondersteunen van onderzoek en innovatie en het delen van kennis. Daarnaast biedt de Stichting ondersteuning aan ZEVMB en hun gezin.

Bekijk en deel het pamflet: https://kassa.vara.nl/media/371961
Op 15 april is Kassa gestart met de #ikziejewel-actie via sociale media. Meedoen kan door onderstaande teskt de tweeten in combinatie met een foto van jezelf + een briefje met daarop #ikziejewel .

Maak kinderen met een zeer ernstige meervoudige beperking zichtbaar. Deel het pamflet! https://www.facebook.com/VaraKassa/videos/10154657165509315/ #ikziejewel #KassaTV

Spotlightbijeenkomst 3 februari: De kracht van familie en naasten

Het voeren van de eigen regie wordt in de zorg steeds belangrijker gevonden. En dat betekent: meer zelf doen, meer zelf regelen. Maar dat vraagt vaak ook meer van de familie en naasten van de zorgvrager.

Tijdens deze derde Spotlightbijeenkomst laten we drie aansprekende tools zien en hoe je ze het beste kunt inzetten. Aansluitend kun je in separate sessies van gedachten wisselen met de makers van de tools over hoe de tool uitgerold kan worden en wat je ermee kunt.

In de spotlight
• Mijn kwaliteit van leven – Patiëntenfederatie Nederland
• Partners voor Partners – Dwarslaesie Organisatie Nederland
• Betrekken van familie en naasten – KansPlus

Waar?
De Eenhoorn
Barchman Wuytierslaan 2
3818 LH Amersfoort

Tijd?
Van 13.45 tot 17.00 uur

Meer info en aanmelden?
Klik hier

Bekijk hier de uitnodiging: uitnodiging Spotlight 3 febr 17 DEF

Femke Halsema (VGN): “Systeemdwang in de gehandicaptenzorg dupeert gehandicapten”

José Laheij, bestuurslid van het Landelijk Bestuur KansPlus, was op 7 september aanwezig bij een persbijeenkomst in Nieuwspoort waarbij Femke Halsema, voorzitter Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) een brief aan Diederik Samson ( fractievoorzitter PvdA) overhandigde waarin zij aandacht vraagt voor de ‘systeemdwang’ in de nieuwe zorgwetten.
Door de starheid en inflexibiliteit van de Wlz, Wmo en Jeugdwet kunnen veel mensen met een beperking niet de hulp krijgen die zij nodig hebben om een volwaardig leven te leiden.
Lees hier de volledige brief van Femke Halsema: brief-femke-halsema-systeemdwang-in-de-gehandicaptensector

Na de overhandiging van de brief volgde een debat met Kamerwoordvoerders zorg. Als uitkomst van dit debat is afgesproken dat VGN en Ieder(in) een nadere inventarisatie maken van de knelpunten in de nieuwe wetgeving. De Tweede Kamer heeft toegezegd zich in te spannen om de knelpunten zo snel mogelijk weg te nemen en de bureaucratie terug te dringen.

Meer informatie is te lezen en te zien op:
http://www.vgn.nl/artikel/24382 en https://www.youtube.com/watch?v=WqzVJjsxofE

Zorgwijzer.nl publiceert zorgwijzer voor mensen met een beperking

Zorgwijzer.nl heeft een zorgwijzer gepubliceerd voor mensen met een beperking: http://www.zorgwijzer.nl/zorgwijzers/handicap

ZorgWijzer.nl is een initiatief van Roy van Wensen en Bart Koenraadt en is een voorlichtings- en vergelijkingswebsite voor zorgverzekeringen. ZorgWijzer.nl is geen onderdeel van een zorgverzekeraar en opereert zelfstandig.

Hun doel is om de consument van actuele informatie te voorzien binnen het zorgstelsel en het bieden van een overzicht van alle zorgverzekeraars met de daarbij behorende aanvullende verzekeringen (inclusief premie en dekking). Ook verzamelt ZorgWijzer.nl  klantbeoordelingen en ervaringen van iedere verzekeraar. Het actueel houden van deze informatie staat bij ons hoog in het vaandel.

ZorgWijzer.nl krijgt een eenmalige commissie van de zorgverzekeraar als een bezoeker via de zorgvergelijker is overgestapt. Hoewel deze vergoeding kan verschillen per verzekeraar heeft dat geen invloed op de getoonde resultaten.

Bron: http://www.zorgwijzer.nl/ 

Van Rijn presenteert kwaliteitsagenda ‘Samenwerken aan een betere gehandicaptenzorg’

Vrijdag 1 juli is de Kamerbrief ‘Samenwerken aan een betere gehandicaptenzorg’ verstuurd naar de Kamer. Vanuit KansPlus was bestuurslid Pouwel van de Siepkamp aanwezig  bij  de presentatie van de kwaliteitsagenda door staatssecretaris Van Rijn.
KansPlus is o.a. samen met Ieder(in), het LSR en de LFB nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van de kwaliteitsagenda. We hebben ons optimaal ingezet om de borging van het cliënt en familieperspectief een plek te geven. KansPlus zal ook in het vervolgtraject een bijdrage leveren aan de uitvoering van het plan van aanpak.
foto 1 juli
De zorg voor mensen met een beperking moet worden voorbereid op de toekomst. Zij worden ouder, waardoor de zorg die zij ontvangen toeneemt en ingewikkelder wordt. Ook moet beter dan nu tegemoet gekomen worden aan de zorgvragen van specifieke groepen mensen met beperkingen. Dit meldt Rijksoverheid. De zorg moet daar op worden toegerust. Daarom heeft staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid vrijdag zijn voorstellen voor verbetering van de gehandicaptenzorg aan de Tweede Kamer gestuurd. Voor de uitvoering van dit plan wordt 13,2 miljoen euro uitgetrokken. In 2016 is dat 1,6 miljoen euro en voor de twee jaren daarna wordt in de begrotingen ruimte gemaakt voor 5,8 miljoen euro per jaar. Van Rijn heeft de voorgenomen bezuinigingen op de Wet langdurige zorg voor 2016 (45 miljoen euro) en 2017 (500 miljoen) geschrapt.
Uit de kamerbrief:
‘Mensen met een (meervoudige) beperking streven een waardevol bestaan na. Zorg en ondersteuning moeten ten dienste staan aan de mens met een beperking en niet andersom. Daar zet ik mij met alle betrokkenen voor in. De wijze waarop de kwaliteitsagenda tot stand is gekomen sterkt mij in de overtuiging dat iedereen gemotiveerd is om hieraan uitvoering te geven’.
Kamerbrief Samenwerken aan een betere gehandicaptenzorg
Samenwerken aan een betere gehandicaptenzorg

Inkoopkader langdurige zorg 2017 gehandicaptenzorg

De Wlz-uitvoerders hebben zorgkantoren gemandateerd om in 2017 de zorginkoop Wlz uit te voeren. Dit inkoopkader geeft de bewegingen en afspraken weer die zorgkantoren voor 2017 gezamenlijk maken.

Uitgangspunt voor de zorginkoop 2017 is doorontwikkeling van het landelijke inkoopkader en dialoogmodel uit 2016. Dit betekent dat consistentie van beleid op beide aspecten mag worden verwacht voor wat betreft de keuze voor het dialoogmodel en de mate van uniformering tussen verschillende zorgkantoren. Daarnaast is een uitdrukkelijk uitgangspunt dat het landelijke inkoopkader 2017 bijdraagt aan de punten zoals genoemd in ‘Waardig leven met zorg’, waarin gevraagd wordt meer keuzevrijheid en maatwerk voor cliënten te creëren en invulling te geven aan principes als persoonsvolgende bekostiging. Dit laatste uitgangspunt grijpt met name in op de inkoopsystematiek 2017, die grotendeels belegd is in binnen het inkoopbeleid van de verschillende zorgkantoren.

Klik hier voor de kamerbrief over ‘waardig leven met zorg’
Klik hier om de contouren inkoopkader WLZ 2017 te downloaden
Klik hier om het inkoopkader langdurige zorg 2017 te downloaden
Klik hier om de brief van VraagRaak te downloaden

Zie ook http://www.meepratenoverzorginkoop.nl/ 

Belangrijke partijen als het om uw zorgverzekering gaat

Het Ministerie van Volksgezondheid heeft een artikel uitgebracht met informatie over de zorgverzekeringen waarin beschreven staat wat belangrijke partijen zijn als het gaat om uw zorgverzekering.

Klik hier om het artikel te downloaden.