Stichting Steunfonds KansPlus

Over de stichting

De stichting heeft als doel het ondersteunen van de werkzaamheden ten bate van de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking zoals die met name door KansPlus wordt uitgevoerd.

RSIN (fiscaal nummer):
804199322

Contactgegevens:
De Molen 83
3995 AW Houten
030-2363744

Bestuurssamenstelling:
Rob Jerphanion, voorzitter
Jan Pino, secretaris
Carla Kalf, penningmeester
Auke Leenstra, bestuurder
Rein Baneke, bestuurder

Activiteiten

  • Boekje ‘Ouder worden en dementie bij mensen met een verstandelijke beperking’ 2018
  • Project Dementietafel
  • Congres Lokale Belangenbehartiging 16 september 2016
  • Jubileumdag KansPlus 16 september 2017
  • Project ‘Cleanup’, stroomlijnen bedrijfsprocessen
  • Film voor het tv-programma Wist je dat? (2015)

Download

ANBI


ANBI logo De Belastingdienst merkt Stichting Steunfonds KansPlus aan als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat u uw gift(en) geheel of gedeeltelijk kunt aftrekken van uw belastbaar inkomen. Wij hoeven over ontvangen giften en nalatenschappen geen schenk- en erfbelasting te betalen. Ieder bedrag dat u aan ons schenkt of nalaat, kunnen wij volledig inzetten ten behoeve van het doel van de stichting. Meer informatie over periodiek schenken via de website van ANBI.