Van:                                Jo Terlouw

Verzonden:                     vrijdag 20 december 2013 10:20

Aan:                                Dickie van de Kaa

Onderwerp:                    FW: Nieuwsbrief Zorgfraude december 2013

 

Tbv Pr/C , website, Jo

 

Van: Nederlandse Zorgautoriteit [mailto:nieuwsbrief@nza.nl]
Verzonden: donderdag 19 december 2013 18:55
Aan: Jo Terlouw
Onderwerp: Nieuwsbrief Zorgfraude december 2013

 

Nieuwsbrief

Klik hier als deze e-mail niet goed leesbaar is. Afmelden

Nieuwsbrief | Nummer 13 | december 2013

 

"Aanpak fraude doet pijn"

Interview Eitel Homan

Willen we fraude goed aanpakken, dan moeten we keuzes maken. En die keuzes doen ergens pijn. Dat zegt Eitel Homan, bestuurder van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) over het tussenrapport over zorgfraude. "We zullen mogelijk moeten maken dat verzekeraars zonder fraudevermoeden een steekproef op dossiers kunnen nemen. En we moeten regelen dat verzekeraars zorg ook niet hoeven te vergoeden, bijvoorbeeld omdat ze een gegrond vermoeden hebben dat een instelling frauduleus is. Patiënten en zorgaanbieders zullen hier niet altijd blij mee zijn."

Lees verder

 

Factsheet Zorgfraude

Analyse declaraties huisartsenzorg, mondzorg, farmacie en GGZ

De NZa doet in opdracht van de minister onderzoek naar de zorgfraude. Als onderdeel van dit onderzoek heeft het bureau Fraude Detectie Expertise Centrum (FDEC) gezocht naar onregelmatigheden in declaratie-bestanden in de huisartsenzorg, mondzorg, extramurale farmacie en de GGZ.  Deze factsheet laat voorbeelden zien van zaken die uit het onderzoek zorgfraude naar voren komen in deze sectoren. 

Lees verder

 

NZa rapporteert over verscherpt toezicht GGZ

Maak nul vergoeding bij GGZ-aanbieder zonder contract mogelijk

Als verzekeraars geen contract hebben met bepaalde GGZ-zorgaanbieders, zou het beter zijn als ze die zorgdeclaraties ook niet hoeven te vergoeden. Zo kunnen zij zorgaanbieders uitsluiten die niet goed declareren. Ook hebben verzekeraars nu te weinig baat bij het controleren van GGZ-declaraties, stelt de NZa in haar toezichtrapport GGZ.  

Lees verder

Volg onze activiteiten
ook via RSS of op Twitter via
@Zorgautoriteit

 

 

NZa: Verzekeraar mag steekproef doen

 

Overheid moet regeling privacy tegen het licht houden

Als we de aanpak van fraude in de zorg serieus nemen, moeten we de regels voor het checken van dossiers op fraude aanpassen. Dat er verdachte declaraties bestaan is te wijten aan de aanbieders die de declaraties opstellen. Maar verzekeraars moeten declaraties systematisch kunnen onderzoeken en deze fouten makkelijk opsporen. Ook zonder vermoeden van fraude, vindt de NZa. Uit de tussenrapportage over zorgfraude blijkt dat tandartsen, orthodontisten, psychologen en psychiaters, apothekers en huisartsen jaarlijks tenminste 75 miljoen euro verdachte declaraties vergoed krijgen. 

Lees verder

 

 

Risico's basis GGZ

 

Duidelijkheid en onderscheid nodig in de GGZ

Onderscheid tussen de behandelingen in de basis GGZ en duidelijkheid over welke patiënten in de basis GGZ of de gespecialiseerde GGZ thuishoren zijn noodzakelijk. Dat bevordert dat aanbieders goed declareren en verzekeraars beter kunnen controleren.

Lees verder

 

 

Aanmelden

 

Bent u nog niet geabonneerd op onze nieuwsbrief? Meldt u hier aan!

 

NIEUWSBRIEF AFMELDEN