Veilig nalaten van vermogen aan je kind met een verstandelijke beperking

Fonds onder beheer
Het te erven vermogen kan in een fonds worden ondergebracht en onder bewind worden gesteld. Voor de sociale zekerheid zal het vermogen niet altijd als te verrekenen vermogen worden gezien. Zo is er een uitspraak van de rechtbank (haarlem, 29 augustus 2008) geweest waarbij het verzoek van de gemeente om de bijstand te verrekenen met vermogen onder bewind afgewezen.
Tweetrapsmaking
Het is voor ouders mogelijk om een tweetrapsmaking op te nemen in een testament. Op die manier kun je als ouder bepalen naar wie het te erven vermogen gaat wanneer de erfgenaam overlijdt. Zo kan een ouder aangeven dat het erfdeel dat naar hun kind met een beperking gaat na diens overlijden toevalt aan bijvoorbeeld de broers of zussen van dat kind of een goed doel. Degene die het geld in tweede instantie krijgt heet de “verwachter”. Ondertussen is het mogelijk voor degene die erft om het geld op te maken. Het erfdeel dat eerst naar een kind gaat en vervolgens via de tweetrapsmaking later naar een broer of zus wordt belast met een gunstig fiscaal tarief (alsof het geld overgaat van ouder naar kind). Juist de tweetrapsmaking heeft een toegevoegde waarde wanneer een kind met een beperking niet in staat is zelf een testament te maken. Door middel van de tweetrapsmaking wordt er in feite een testament voor het kind opgesteld. Ook kunnen ouders hun kind met een beperking beschermen voor misleiding vanwege het te erven geld. Ook al trouwt het kind, na overlijden gaat het geld niet naar de partner. Het is mogelijk voor ouders om hun bepaling uit de tweetrapsmaking te laten vervallen wanneer het kind met een beperking later zelf een testament opmaakt.
Bewindvoering
In het testament kunnen ouders vastleggen wie het geld gaat beheren, op welke manier de bewindvoerder het geld zou moeten beheren en hoe de bewindvoerder verantwoording aflegt. Iedereen mag worden benoemd tot bewindvoerder hierij kun je denken aan een adminstratiekantoor, één persoon, meerdere personen. Indien er geen bewindvoerder is aangewezen zal de kantonrechter er een benoemen. Het is mogelijk voor ouders om in het testament voorwaarden voor de bewindvoerder aan te geven. Stichting OSANI heeft het handboek “Veilig en Vertrouwd” opgesteld. Met behulp van dit handboek kunnen ouders  een “Plan voor de toekomst” opzetten. In het plan kan bijvoorbeeld op worden opgenomen wie de kwaliteit van zorg in de gaten houdt en hoe er wordt gezocht naar opvolgers. Het testament kan bepalen dat een plan voor de toekomst bepalend moet zijn voor het handelen van de bewindvoerder en mentor. Misbruik van een bewindvoerder kan zo worden voorkomen omdat het plan aangeeft hoe de bewindvoerder moet handelen en waar het geld aan moet worden besteedt. Ook kan worden opgenomen hoe en aan wie verantwoording moet worden afgelegd.
Geld nalaten aan een goed doel
Dit is mogelijk met vrijstelling van successierecht indien het goede doel een ANBI-status heeft. Waneer een stichting deze status heeft is deze geen schenkings- of successierecht verschuldigd.
Het handboek “Veilig en Vertrouwd” kan worden besteld via www.osani.nl.
Bron: Stichting OSANI.