Iedereen doet mee: doet iedereen mee? Aanbod KansPlus voorlichting en deskundigheidsbevordering Wmo.

Dit betekent dat de gemeenten enorme opgaven op zich afkomen, waarbij nog zeker niet is voldaan aan alle randvoorwaarden van deze decentralisatie tot een succes te maken. Om de leden van KansPlus en lokale Wmo-adviesraden inzicht te geven in de gevolgen van deze maatregelen voor mensen met een verstandelijke beperking heeft het Kennis- en Adviescentrum van KansPlus een voorlichtingspakket ontwikkeld voor ledengroepen en Wmo-raden. Medewerkers van het Kennis- en Adviescentrum kunnen op lokatie een aktuele presentatie houden over de voorgenomen Wmo-plannen en de (ingrijpende) gevolgen van deze plannen voor mensen met een verstandelijke beperking.

Een belangrijke ambitie van de Wmo is om kwetsbare mensen de regie over hun eigen leven te laten voeren. KansPlus onderschrijft deze ambitie en wil haar leden en lokale vertegenwoordigers ondersteunen in het realiseren hiervan.

Voor meer informatie over de mogelijkheden kan contact opgenomen worden met het Kennis- en Adviescentrum, iedere werkdag telefonisch bereikbaar van 10 tot 13 uur (030-2363750) of per mail (advies@kansplus.nl)

Kijk hier voor meer informatie over de actuele ontwikkelingen rond de Wmo