Ouder worden met een verstandelijke beperking: een handreiking, wegwijzers en filmfragmenten

Het  project ‘Kwaliteit van leven kent geen leeftijd en beperking’ won in 2011 in het kader van de Movisie Diversiteitsprijs een aanmoedigingsprijs vanwege het innovatieve karakter en de aandacht voor de groep ouder wordende mensen met een verstandelijke beperking. In 2011 verscheen al het gelijknamige rapport. De gegevens uit het rapport waar veel leden van KansPlus aan hebben bijgedragen hebben geleid tot en aantal nieuwe producten.
Zo gunnen ouder wordende mensen met een verstandelijke beperking u op intieme wijze een doorkijkje in hun leven. Er zijn 5 filmfragmenten. In de filmpjes komen vijf speciale thema’s aan bod: wonen en veiligheid, dagbesteding en vrijetijd, zorg en welzijn, bijzondere aandachtsgebieden en algemeen beleid. Bij elk filmpje en thema hoort ook een wegwijzer. Dit is een vragenlijst die u voor u zelf kunt invullen. In de Handreiking Goede zorg & ondersteuning voor ouderen met een verstandelijke beperking kunt u nalezen hoe de wegwijzers werken. 
Bekijk alle films en meer informatie over het project.

Social media voor mensen met een verstandelijke beperking.

‘Mensen met een verstandelijke beperking de regie laten houden over hun eigen leven’. Dat is een vaak geschreven zin die voorkomt op veel websites van instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking. De komst van social media biedt kansen en uitdagingen om hier een belangrijke bijdrage aan te leveren.

Online films of foto’s bekijken, beeldbellen met een neef in Rotterdam of een online agenda inzien of gewoon internetten. Allemaal ontwikkelingen die tot voor kort ondenkbaar leken voor mensen met een (meervoudige) verstandelijke beperking.
De bediening van een computer was vaak een struikelblok. Teveel knoppen, toeters en bellen. En als de computer eenmaal begrepen werd, was daar de volgende nog veel grotere uitdaging: internet. Een wirwar van sites waarbij de sociale controle vaak mist en mensen al snel verdwaald kunnen raken.
Nu de digitale infrastructuur bij veel instellingen ook wordt ingericht op het gebruik van internet bij haar bewoners wordt het tijd om te kijken naar de mogelijkheden. Wat kunnen de huidige technieken betekenen voor de instellingen, begeleiders, mantelzorgers en vooral voor de cliënten zelf.
Stichting WoonMere in Almere en ASVZ, waar mensen met meervoudige beperkingen wonen, beschikken inmiddels over een instrument dat uitkomst biedt. ABCTV is een online toepassing waarbij iedere cliënt die beschikt over een computer in een beschermde omgeving kan internetten, een online agenda kan raadplegen, online foto’s en video’s bekijken en kunnen beeldbellen met familie, medewerkers of mantelzorgers.
 ABCTV staat voor Agenda, Beeldbellen en Contentplanner. Maar ook voor het verschillende niveau van cliënten, want niet iedereen kan alles, wij onderscheiden daarom een A-niveau, een B- en een C-niveau. Waardoor cliënten die bijvoorbeeld moeite hebben om met een apparaat om te gaan toch gebruik kunnen maken van ABCTV.
De Agenda van ABCTV kan vanaf elke locatie, via het internet, beheerd worden door ouders, medewerkers of mantelzorgers. Ouders kunnen bijvoorbeeld vanaf thuis of zelfs van hun vakantieadres een afspraak voor de tandarts inplannen voor hun zoon, deze ziet vervolgens een ‘alert’ op zijn beeldscherm ter herinnering aan deze afspraak.
Beeldbellen maakt het mogelijk om vanaf ditzelfde vakantieadres live beeldcontact te hebben, één op één of met meerdere mensen tegelijk. Op deze manier kan de cliënt meer betrokken worden bij het dagelijks leven van zijn familie.
De Contentplanner maakt het mogelijk om, vanaf iedere locatie, direct foto’s en video’s te delen met de cliënt. Ouders, mantelzorgers en hulpverleners kunnen geüpload materiaal op ieder gewenst tijdstip af laten spelen op de pc, televisie of laptop van de cliënt. Dit tijdstip kan van tevoren worden ingesteld, zodat de video automatisch af gaat spelen. Bij ASVZ wordt deze functie bijvoorbeeld gebruikt om instructievideo’s te laten zien aan cliënten. Denk aan video’s over ‘hoe bedien ik de lift’ of brandveiligheidsvideo’s.

Daarnaast kan er in de contentplanner worden aangegeven worden of de cliënt in een beschermde omgeving mag internetten. Zodat de cliënten op een veilige manier met internet leren omgaan.

 Ouders en mantelzorgers zijn enthousiast omdat ze nu de cliënten in een beschermde omgeving gebruik kunnen laten maken van social media en internet. Daarnaast kan door beeldbellen het aantal contactmomenten worden vergroot en wordt de cliënt meer betrokken bij het thuisproces. Ook de agendafunctie wordt als prettig ervaren. Ouders, mantelzorgers, cliënten en medewerkers zijn nu altijd van elkaar op hoogte welke afspraken er staan ingepland. Schriftjes zijn niet meer nodig. En ook het bekende magneetbord in de gang met groepsactiviteiten kan nu vervangen worden door een scherm met een online agenda met groepsactiviteiten, inclusief informatie (en foto) van de medewerkers die dienst hebben en ruimte voor mededelingen, zoals: wat eten we vandaag?,
Ook medewerkers zijn enthousiast. Zij besparen tijd doordat afspraken strakker gepland kunnen worden. Ze krijgen nu inzicht in de agenda van de cliënt, ouders en mantelzorgers zien hierdoor in een oogopslag precies welke afspraken er gepland staan voor hun cliënten, waar deze afspraak is en wie er deelnemen aan deze afspraak.
Stichting HierTV organiseert verschillende workshops speciaal voor zorginstellingen om kennis te maken met ABCTV. Geïnteresseerd in een workshop, of wilt u meer weten over ABCTV? Dan kunt u contact opnemen met: micha@hiertv.org
Kijk voor meer informatie op  www.abctv.nl  en www.hiertv.org