Drie nieuwe producten om dementie in de gehandicaptenzorg beter te begeleiden

KansPlus werkte mee aan het ontwikkelen van  producten  voor organisaties in de gehandicaptenzorg  om cliënten met dementie beter te begeleiden. Deze producten staan op het Kennisplein gehandicaptensector.  klik op onderstaande link voor de brochure voor verwanten en professionele ondersteuners.
Brochure_dementie
Verder gaat het om een zelfbeoordelingslijst voor zorgorganisaties en een spel voor begeleiders. 
 Onderstaand meer informatie over de drie producten.

Bij mensen met een verstandelijke beperking is het stellen van de diagnose dementie en het vinden van een passende begeleiding extra gecompliceerd. De communicatie verloopt vaak moeilijk. Ze zijn meestal nog minder dan andere mensen met dementie in staat goed aan te geven hoe ze zich voelen en waarvan ze last hebben. Bovendien: welke symptomen horen bij de beperking en welke bij de dementie?

Spel ‘Weten, vergeten en …begeleiden!’
Met dit spel leren begeleiders in de gehandicaptenzorg op een aansprekende en laagdrempelige manier omgaan met cliënten met dementie. Het spel biedt kennis en praktische tips en is bedoeld voor:

  • begeleiders van ouder wordende cliënten
  • orthopedagogen, psychologen en andere spelleiders die begeleiders en cliënten ondersteunen in het dementieproces 
  • anderen die betrokken zijn bij het bieden van inhoudelijke ondersteuning aan teams

Het spel wordt geleverd met een uitgebreide handleiding dat door de diversiteit aan onderwerpen die er in beschreven staan en de verwijzingen naar literatuur en producten, ook als naslagwerk gebruikt kan worden. Het spel kost € 86. De losse onderdelen zijn ook gratis te downloaden. Het spel is ontwikkeld door Arianne Uijl-Blijenberg van ASVZ en uitgebreid getest tijdens een aantal spelochtenden. De reacties van deelnemers zijn positief. Een aantal reacties van mensen die het spel speelden: ‘Geen moment saai en je komt echt met elkaar in gesprek’, ‘Door afwisseling met casussen, moet je er dieper in en is het meer praktijkgericht’, ‘Afwisseling in doen, rollenspel, kennis en verdieping is leuk!’, ‘Prikkelend; je krijgt veel nieuwe informatie!’. Inmiddels zijn op voorinschrijving al 115 spellen verkocht. Bestellen en downloaden kan via www.kennispleingehandicaptensector.nl/dementiespel

Brochure ‘Dementie bij mensen met een verstandelijke handicap’
De brochure geeft inzicht in dementie in het algemeen en specifiek bij mensen met een verstandelijke handicap. ‘Er zijn veel overeenkomsten met dementie bij normaal begaafde mensen. Maar er zijn ook verschillen. Deze overeenkomsten en verschillen komen uitgebreid aan bod in de brochure’, vertelt Marian Maaskant die samen met Martin Schuurman de brochure geschreven heeft. De informatie is bedoeld als eerste kennismaking met het onderwerp. Voor lezers die al meer weten over dementie is het een geheugensteun en naslagwerk. De brochure is gratis te downloaden: www.kennispleingehandicaptensector.nl/dementiebrochure

Zelfbeoordelingslijst ‘Ondersteuning aan dementerende mensen met een verstandelijke handicap’
Maaskant en Schuurman hebben naast de brochure een zelfbeoordelingslijst ontwikkeld. Met deze lijst kunnen directe ondersteuners en managers/bestuurders nagaan in hoeverre hun organisatie aan de randvoorwaarden voor goede individuele en organisatorische ondersteuning aan dementerende cliënten voldoet. ‘De lijst is een soort checklist. Voldoe je aan alle standaarden dan krijg een code groen en zijn er geen verdere acties nodig. Maar scoor je oranje of rood dan moet je respectievelijk op sommige of op veel punten aan de slag’, licht Martin Schuurman toe. De lijst is online in te vullen. De uitkomsten zijn direct inzichtelijk en worden per mail toegestuurd. De ingevulde gegevens worden automatisch en anoniem verwerkt. De zelfbeoordelingslijst is in te vullen via: www.kennispleingehandicaptensector.nl/dementielijst

Ontwikkeld in een werkplaats
Deze drie producten zijn ontwikkeld in een werkplaats met financiering van Fonds NutsOhra. Een werkplaats is een actieve en laagdrempelige werkvorm om bestaande kennis beschikbaar te maken voor een bredere doelgroep. In een werkplaats werkt een aantal deskundigen uit de praktijk aan een concreet en breed toegankelijk kennisproduct, zoals een handleiding, een website of een informatiemap. De kennis is vrij beschikbaar en direct toe te passen in de dagelijkse praktijk.

.