Eigen bijdrage soms hoger dan netto maandinkomen

Bij  Platform VG en de CG-Raad  komen tientallen meldingen binnen over extreem hoge eigen bijdrage voor zorg. Soms is de eigen bijdrage zelfs hoger dan het netto maandinkomen. CG-Raad en Platform VG verzetten zich tegen het feit dat mensen die een leven lang zorg nodig hebben, hun spaargeld nu moeten inzetten voor zorg. Het gaat om mensen die geen mogelijkheid hebben een financiële buffer op te bouwen. CG-Raad en Platform VG pleiten voor verhoging van de heffingsvrije voet.
http://www.platformvg.nl/Actueel/Nieuws-Platform-VG/1299/Eigen-bijdrage-soms-hoger-dan-netto-maandinkomen