Persbericht website Kalliopeconsult: publicaties toegankelijk voor publiek

Het bureau, dat bestaat sinds begin 2001, begint een eigen site vanwege de wens om de vele publicaties die van Kalliope Consult in de loop der jaren zijn verschenen, op een samenhangende wijze voor een breed publiek toegankelijk te maken. Vrijwel alle publicaties die op de site worden genoemd – rapporten, essays, columns, presentaties, artikelen en boekbesprekingen – kunnen worden gedownload. In het geval van boeken die door een andere organisatie worden uitgegeven, wordt doorverwezen naar de uitgever.
Persbericht Website Kalliope Consult