Eigen bijdrage AWBZ en vermogen

 Zoals bekend bereiken ons veel vragen/meldingen van ouders/familieleden over de vermogensbijtelling eigen bijdrage AWBZ.

In  het document Eigen bijdrage AWBZ en vermogen wordt ook aandacht besteed worden aan de mogelijkheid een extra vrijstelling te verkrijgen door gebruik te maken van het zogenaamde groen sparen.

 NOS journaal en Radio 1
Vandaag worden opnamen gemaakt voor het NOS journaal (CG-raad) en Radio 1 over de vermogensbijtelling.

In verschillende kranten is al aandacht besteed aan dit onderwerp en ook consumentenprogramma ‘Kassa’ heeft enkele gedupeerden aan het woord gelaten.

Politiek
Platform VG voert deze weken kennismakingsgesprekken met de woordvoerders zorg van alle fracties in de Tweede Kamer. In elk gesprek zal worden gesproken over de vermogensbijtelling en de effecten daarvan. Ook hebben wij enkele fracties ondersteund met het formuleren van Kamervragen. Op korte termijn zal een debat plaats vinden over de gevolgen van de vermogensbijtelling.