Factsheet vervoer van de VGN

De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland heeft een handige factsheet vervoer gemaakt.

Met de overheveling van begeleiding en dagbesteding naar de gemeente wordt de gemeente ook verantwoordelijk voor het vervoer van en naar dagbesteding. In deze factsheet wordt eerst op een rijtje gezet hoe het vervoer bij dagbesteding momenteel in de AWBZ is geregeld. Vervolgens wordt ingegaan op de verschillende gemeentelijke vervoersregelingen. Daarna komen andere vervoersregelingen aan de orde. Ten slotte wordt  kort ingegaan  op de aanbesteding van de verschillende vormen van contractvervoer en wordt aaangegeven waar u meer informatie hierover kunt vinden.
factsheet vervoer