Verenigingsraad Belangennetwerk verstandelijk gehandicapten KansPlus roept algemeen bestuur op afstand te nemen van alternatief plan cliëntenkoepels Langdurige Zorg en de eigen bijdrageregeling AWBZ te herzien

Behoud AWBZ
Ouders/familieleden van mensen met een verstandelijke handicap maken zich ernstige zorgen over het ontbreken van waarborgen voor de toekomst. Men vreest dat de zorg voor hun familielid steeds meer in de verdrukking komt.
Lees verder door op onderstaande link te klikken.
Verenigingsraad Belangennetwerk KansPlus roept algemeen bestuur op afstand te nemen van alternatief plan cliëntenkoepels langdurige zorg