Website van de afdeling Geneeskunde voor Verstandelijk Gehandicapten van het Erasmus MC: Onbeperkt Gezond (www.onbeperktgezond.nl).

Wij maken u attent op de website van de afdeling Geneeskunde voor Verstandelijk Gehandicapten van het Erasmus MC: Onbeperkt Gezond (www.onbeperktgezond.nl).

De doelen van deze website zijn:
–        Verspreiden van wetenschappelijke kennis over gezondheid en gezondheidszorg van en voor mensen met een verstandelijke beperking;

–        Het aanbieden van wetenschappelijk getoetste producten die bruikbaar zijn voor de gezondheidszorg voor mensen met een verstandelijke beperking;

–        Het vergemakkelijken van contact met de zorg en samenwerking tussen zorg en wetenschap.

 Naast het tonen van onderzoeken en producten kunnen ook nieuwe ideeën en initiatieven op de website geplaatst worden. Geïnteresseerden zijn nadrukkelijk uitgenodigd om contact op te nemen als er vragen of opmerkingen zijn over deze informatie.  Twitter en Facebook worden gebruikt om informatie uit te wisselen. Deze media zullen ook gebruikt worden om aan te geven dat er nieuwe informatie op de website is geplaatst.
–        Twitter: https://twitter.com/OnbeperktGezond

–        Facebook: https://www.facebook.com/pages/Onbeperkt-Gezond/406837486048787

 Er is veel nieuws te melden over onderzoek en andere activiteiten.  Zo is er bijvoorbeeld een nieuwe nieuwsbrief uit over het onderzoek Gezond ouder met een verstandelijke beperking (GOUD; consortium van Abrona, Amarant, Ipse de Bruggen en Erasmus MC; http://onbeperktgezond.nl/?page_id=268).