Moties leiden tot aanpassingen Participatiewet

De Tweede Kamer heeft gisteren tijdens een debat over de Participatiewet de zes belangrijkste moties aangenomen. Tijdens een debat op 5 februari werden er achttien moties ingediend. Aangenomen werd een motie van D66 waarbij de de positie van de cliëntenraden in de Participatiewet wordt ondergebracht. Ook werd een motie aangenomen waarin wordt gevraagd de hoofdlijnen van de quotumregeling tegelijkertijd met de Participatiewet te behandelen.

Lees verder:  http://www.vgn.nl/artikel/15454

Bijlagen: Moties VAO 5 februari 2013

Bron: www.vgn.nl