Reactie KansPlus op kamerbrief gezamenlijke agenda bewindslieden VWS ‘Van systemen naar mensen’

Onder het adagium ”Van systemen naar mensen”, presenteren de bewindslieden van VWS met hun brief van 8 februari 2013 maatregelen die zij de komende kabinetsperiode willen nemen.

Nog los van het door de regering beleden beleid van reductie van kosten en verhoging van de kwaliteit van de zorg, stellen de bewindslieden naar de stellige overtuiging van KansPlus het systeem om de meest kwetsbaren, onder wie zeker mensen met een verstandelijke handicap, te beschermen onterecht in de waagschaal.

Lees verder door op onderstaande linken te klikken.

Reactie KansPlus op brief van bewindslieden VWS inzake ”Van systemen naar mensen’ aan Tweede Kamer

Bijlage reactie-van systemen naar mensen

brief VWS 8 februari 2013