Reactie KansPlus aan Tweede Kamer over Toekomst Zorg

Kortgeleden ontving U een “Alternatief voor het regeerakkoord” opgesteld door een aantal koepelorganisaties van cliëntenbelangenorganisaties en een organisatie van instellingen voor verzorging en verpleging van met name ouderen. Graag willen wij als KansPlus vanuit de kring van verstandelijk gehandicapten en hun families en verwanten daar onze opvattingen aan toe voegen.

We doen dat in de vorm van commentaar op de brief van 8 februari jl. van de Minister en Staatssecretaris van VWS, “Van systemen naar mensen”. Dat commentaar voegen wij als bijlage toe aan deze brief en maakt daar onderdeel van uit.

brief aan volksvertegenwoordigers over toekomst zorg

brief vws 8 febr 2013

reactie-van systemen naar mensen