Handreiking Meedoen en meetellen

Wat betekent meedoen voor jezelf? Hoe ziet jouw eigen bekende wereld eruit? Hoe is het om op een onbekende plek te zijn? Wanneer voel je je ergens welkom? Wat kunnen anderen daarvoor doen? Wat kun je daar zelf voor doen?Deze en andere vragen worden gesteld in de praktische aanbevelingen en de trainingsmodules die zijn ontwikkeld op basis van het onderzoek Meedoen en Meetellen. Dit onderzoek werd van 2010
tot 2012 uitgevoerd vanuit de Willem van den Bergh-leerstoel aan de Vrije Universiteit, Amsterdam.
In het onderzoek stonden de ervaringen rondom meedoen in de samenleving van mensen met een verstandelijke beperking centraal.

Een ouder vanuit de KansPlus achterban schreef een commentaar op de handreiking (zie onderstaand). Een andere ouder uit de KansPlus achterban (wiens zoon meegedaan heeft met  het onderzoek) geeft aan dat  de uitspraken vanuit de verschillende invalshoeken in hun context geanalyseerd zijn en verwerkt  in de conclusies en aanbevelingen. Hij heeft goede verwachtingen van de trainingen die op basis van dit onderzoek zijn ontwikkeld.

2013-01-xx Meedoen en Meetellen Handreiking
Persbericht Meedoen en Meetellen
Trainingsmodules Meedoen en Meetellen2013-02-24
Meedoen en meetellen, commentaar KM