Opening meldpunt/website misstanden in de zorg voor verstandelijk gehandicapten

Binnen zorginstellingen voor verstandelijk gehandicapten verdwijnen jaarlijks tientallen miljoenen euro’s door fraude of verkwisting. Mede daardoor is de zorg voor deze kwetsbare mensen vaak onvoldoende of soms ronduit slecht. Een groep ouders, de dragende kracht van stichting KlokkenluidersVG, start nu een meldpunt — ook voor anonieme meldingen — om slechte zorg en fraude aan te pakken.┬áDe site staat online de site online onder de naam http://www.klokkenluiders-verstandelijk-gehandicapten.nl.

Persbericht website klokkenluiders