Hervorming AWBZ dupeert gehandicapten

Hervorming AWBZ dupeert gehandicapten

Een groot deel van de mensen met een verstandelijke handicap die volgens de nieuwe AWBZ-plannen zelfstandig moeten gaan wonen, zal dat niet redden.

 
verstandelijk_gehandicapte01Dat concludeert prof. Heleen Evenhuis, hoogleraar geneeskunde voor verstandelijk gehandicapten, verbonden aan het Erasmus MC, uit een wetenschappelijke analyse. Evenhuis deed onderzoek met Heidi Hermans.

Hulp
Alle Nederlanders met een verstandelijke handicap die in een woonvorm van een zorgorganisatie wonen, zijn voor de AWBZ ingedeeld in acht zorgzwaartepaketten (ZZP-VG). Bij de indeling wordt vooral bekeken hoeveel hulp mensen nodig hebben bij de zogeheten algemene dagelijkse levensverrichtingen, zoals aan- en uitkleden, opstaan en naar bed gaan, boodschappen doen en eten koken. Mensen in ZZP-VG 1 hebben weinig ondersteuning nodig en mensen in ZZP-VG 8 moeten compleet worden verzorgd.Dagbesteding
De groep waarop Evenhuis en Hermans zich hebben gericht, zijn mensen uit ZZP-categorie 1 tot en met 4. “Dat zijn vooral mensen met een matige of lichte verstandelijke handicap, die nu in groepshuizen in de wijk wonen. Mensen met het syndroom van Down bijvoorbeeld. Ze zijn redelijk zelfredzaam, gaan overdag naar dagbesteding of hebben aangepast werk.”

Huishouden
Uit de analyse blijkt dat veel van deze mensen de vaardigheden die nodig zijn om een huishouden te voeren, nooit hebben kunnen leren. Bovendien hebben zij door een opeenstapeling van motorische en zintuiglijke beperkingen en chronische ziekten toch vaak veel zorg nodig. Evenhuis: “Wij pleiten ervoor de zorg voor ZZP-VG 4 in de AWBZ te houden. Mensen in ZZP-VG 1 tot en met 3 zouden op individuele basis moeten worden beoordeeld.”

 
KansPlus voeltt zich door de rapporten gesterkt  in haar opvatting dat AWBZ voor verstandelijk gehandicapten onverkort van toepassing behoort te blijven. In de onderzoeken van Evenhuis vindt KansPlusveel herkenning voor haar opvatting.

Lees ook het persbericht van het Erasmus MC

Klik op onderstaande link voor het artikel in de Volkskrant van 26 februari 2013
 
Klik op onderstaande link voor het artikel in het AD van 26 februari 2013
http://www.ad.nl/ad/nl/1012/Nederland/article/detail/3400107/2013/02/26/Gehandicapte-redt-het-niet.dhtml