Afscheid van bevlogen voorzitter centrale vertegenwoordigersraad Sherpa

Op donderdag 21 februari nam Ton Ostendorf afscheid als voorzitter van de centrale vertegenwoordigersraad van Sherpa. Voor Ton was een bijeenkomst georganiseerd waar tot zijn grote verrassing ook zijn gezin, broers en zussen en oude getrouwen aanwezig waren. Gerrit Rigter, ambtelijk secretaris van de centrale vertegenwoordigersraad (CVR)  werkte jarenlang nauw met Ton samen en was de drijvende kracht achter dit bijzondere afscheidsfeest.

Ton was gedurende 35 jaar zeer betrokken bij de verstandelijk gehandicaptenzorg. Hij was o.a. actief als bestuurder-penningmeester van het voormalige Werkverband van Ouder- en familieverenigingen, als bestuurlid van VraagRaak, steunpunt medezeggenschap cliëntenraden, als voorzitter van de centrale vertegenwoordigersraad, als mantelzorger van zijn zus die op Sherpa woont, etc.

Afscheid TON

Namens KansPlus en het voormalige WOI (met VOGG gefuseerd tot KansPlus in 2007) waren Dickie van de Kaa, adjunct-directeur KansPlus en Jaap Zwitser, voormalig directeur Van het WOI en voormalig voorzitter van Platform VG aanwezig op de bijeenkomst. Zij dankten Ton van harte voor de samenwerking waarin humor, hartelijkheid, bevlogenheid en enorme inzet voor de sector kenmerkend waren.

Ton ontving voor al zijn vrijwillige werkzaamheden in 2007 een koninklijke onderscheiding. De centrale vertegenwoordigeraad (CVR) van Sherpa werkt nauw samen met  de centrale cliëntenraad bestaande uit cliënten van Sherpa. Deze raad bedankte Ton met een toespraak en mooie cadeau’s voor de fijne samenwerking. Ook waren de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht van Sherpa  aanwezig op de bijeenkomst. Zij spraken lovende woorden. Bestuurder Anton Maas merkte op dat slechts bescheidenheid en nederigheid past in het contact met een zo ervaren cliëntvertegenwoordiger, die als geen ander het collectieve belang voor mensen met een verstandelijke beperking op het netvlies heeft. Ook de centrale vertegenwoordigersraad en de vertegenwoordigersraad spraken hun grote waardering uit. Ton heeft om gezondheidsredenen besloten te stoppen met  de werkzaamheden voor de centrale vertegenwoordigersraad, maar zal actief een bijdrage blijven leveren aan de Vrienden van Sherpa.