Tweede Kamerleden in overleg met staatssecretaris over vervoersbezuinigingen

Op dinsdag 26 maart sprak de vaste Kamercommissie van VWS tijdens een algemeen overleg met  staatssecretaris Van Rijn over de vervoersbezuiniging binnen de AWBZ. Tijdens dit debat is veel aandacht besteed aan het verzoek van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) om 32-40 miljoen euro beschikbaar te stellen voor overgangstarieven van €19 voor rolstoelgebonden cliënten en kinderen. Meerdere Kamerleden vroegen de staatssecretaris waarom 25 miljoen euro beschikbaar wordt gesteld voor hogere tarieven, terwijl de NZa duidelijk heeft gemaakt dat dit onvoldoende is.  De staatssecretaris was echter onwrikbaar en bleef bij zijn standpunt dat er niet meer dan 25 miljoen beschikbaar gaat komen. Het is nog onduidelijk welk effect dit gaat hebben op de  mogelijke verhoging van de vervoerstarieven van 2013 voor kinderen en rolstoelgebonden cliënten.
http://www.vgn.nl/artikel/15873

Gevreesde effecten bezuiniging gehandicaptenvervoer komen uit

Tot haar grote spijt moet de VGN constateren dat de gevreesde effecten van de bezuinigingen op het gehandicaptenvervoer van 113 miljoen euro werkelijkheid aan het worden zijn. Steeds meer instellingen stellen vast dat sinds de vervoerstarieven per 1 januari jl. zijn gehalveerd, er steeds grotere problemen ontstaan. Vanmiddag spreekt de vaste Kamercommissie van VWS met de staatssecretaris over deze bezuinigingen.
http://www.vgn.nl/artikel/15858

Ombudsman in jaarverslag 2012: ‘Bureaucratie nekt financieel zwakkere’

De overheid is te ingewikkeld, te bureaucratisch en mist inlevingsvermogen, zegt Nationale ombudsman Alex Brenninkmeijer in zijn jaarverslag over 2012 ‘Mijn onbegrijpelijke overheid’. Hij overhandigt het verslag vandaag aan de Tweede Kamer. In 2012 ontving hij ruim 15.000 klachten, dat zijn 1000 meer dan voorgaande jaren. De meeste klachten gingen over de Belastingdienst (2787), over gemeenten werd 2346 keer geklaagd, over de politie ontving hij 1350 klachten en over het UWV werden 1248 klachten ingediend. Grootste stijgers waren de Inspectie voor de Gezondheidszorg (+287%), het CJIB (+160%) en de Rijksdienst Wegverkeer (+96%
http://www.nationaleombudsman-nieuws.nl/nieuws/2013/ombudsman-in-jaarverslag-2012-bureaucratie-nekt

De andere kant van de mantelzorg: ervaringen van een moeder

In een blog van Illya Soffer vertelt deze moeder van een kind met Downsyndroom op indrukwekkende manier over haar ervaringen met mantelzorg. Dit zouden met name de politici die veel verwachten van de uitbreiding van mantelzorg als verbetering van de zorg of als middel om te bezuigingen op de professionele zorg zeker moeten lezen.
http://www.platformvgrijnmond.nl/11-dossiers/dossier-awbz-taken-naar-gemeenten/144-de-andere-kant-van-mantelzorg-door-een-moeder-en-ervaringsdeskundige.html

Staatssecretaris negeert NZa noodkreet over vervoer

De NZa heeft staatssecretaris Van Rijn (VWS) geadviseerd om het vervoerstarief voor kinderen en rolstoelgebonden cliënten te verhogen naar € 19,-. Hiervoor heeft de NZa 7 tot 15 miljoen euro extra gevraagd. De staatssecretaris heeft de NZa recent laten weten hier geen gehoor aan te geven.
http://www.vgn.nl/artikel/15790

Zie ook de meldactie.
http://www.kansplus.nl/2013/03/18/meldactie-over-vervoer-naar-dagbesteding/

Samen Sterk: brief aan besturen van de ledengroepen van KansPlus

Geachte bestuurder,
Graag willen we uw nadrukkelijke aandacht vragen voor het volgende. Zoals bekend, is KansPlus van mening dat de langdurige zorg voor mensen met een verstandelijke beperking het best gewaarborgd is als deze binnen de AWBZ blijft en niet overgaat naar de WMO. Hier blijven we ons voor inzetten. We moeten echter ook constateren dat al een deel van de zorg naar de WMO is gegaan, en dat zowel kabinet als de meeste oppositiepartijen van plan lijken deze lijn voort te zetten.

Dat betekent dat we ons ook en met veel inzet moeten richten op het versterken van de lokale belangenbehartiging in de richting van de gemeentes die de verantwoordelijkheid hebben voor de uitvoering van de WMO.

Van het landelijk bestuur kunt u verwachten dat we met suggesties zullen komen, dat we materiaal zullen ontwikkelen dat gebruikt kan worden, en dat we zullen doen wat in ons vermogen ligt om lokale initiatieven te ondersteunen. De lokale belangenbehartiging zelf kunnen we echter niet doen. Dat moet plaats vinden in de gemeentes zelf en dus binnen het werkgebied van de ledengroepen van KansPlus.
SAMEN-STERK-BESTUUR-LEDENGROEPEN-KANSPLUS-19-MAART-2013

Congres VGN over maatschappelijk ondernemen

Het congres van de VGN over maatschappelijk ondernemen werd eerder uitgesteld vanwege zwaar winterweer. Vrijdag 15 maart kon het congres doorgaan, maar had de staatssecretaris van VWS zich afgemeld. Hij zat in een kabinetsvergadering. De brief aan de Tweede Kamer die Martin van Rijn over de toekomst van de AWBZ had beloofd, was nog niet klaar. Dat bleek voor de bezoekers en sprekers van het VGN-congres geen enkel bezwaar: ze bleken  voldoende ideeën te hebben over de toekomst van de langdurige zorg.
http://www.vgn.nl/artikel/15767

Van Rijn: ‘bestaande cliënten kunnen in instelling blijven’.Toekomstige zorgvragers de dupe

Staatssecretaris Van Rijn (VWS) heeft tegenover het NOS Journaal gezegd dat cliënten met een zorgzwaartepakket VG 3 en 4 die in een instelling wonen, daar kunnen blijven wonen. De toezegging van Van Rijn op het NOS gisteren geldt voor mensen die al in een instelling wonen en niet voor toekomstige cliënten van niveau drie en vier. Daarom is de toezegging volgens cliëntenorganisaties onvoldoende. Voorzitter Kees Marges van Platform VG Rijnmond schrijft: ‘Het is een truc om de protesten te smoren tegen zijn plannen om deze verstandelijk gehandicapte zorgvragers het bos in te sturen. Toekomstige gehandicapten met zzp 3 en 4 blijven de klos, maar die zijn er nu nog niet en kunnen dus niet protesteren, voor zover ze dat zelf zouden kunnen doen. Op deze manier hoopt hij de steun te krijgen van de gehandicapteninstellingen en de cliëntenorganisaties.’


http://www.zorgvisie.nl/Huisvesting/Nieuws/2013/3/Gehandicapten-met-zzp-drie-en-vier-mogen-in-instelling-blijven-1193219W/

http://www.vgn.nl/artikel/15674
Bron:  Skipr