In memorian Pieter Walraven

Op 27 februari  2013 is de heer Pieter Walraven plotseling overleden op de leeftijd van 83 jaar. De heer Walraven was voorzitter van het Landelijk Werkverband van Ouder- en familieverenigingen rond Internaten (Het WOI) in de jaren negentig. Pieter Walraven was – bij uitstek – een bruggenbouwer tussen mensen met verschillende visies en ideeën over hoe de verstandelijk gehandicaptenzorg eruit moet zien. Hij was tegelijkertijd een warm pleitbezorger van veelkleurige zorg zodat eenieder die vorm van zorg kon kiezen die het best bij zijn of haar eigen verstandelijk gehandicapt familielid hoorde. De langdurige zorg moest in de ogen van Pieter een soort schilderspalet zijn. Hij wilde voor iedere mens met een verstandelijke beperking een individueel zorgplan waarin beschreven moest worden wat er nodig was om iedereen een waardevol leven te bezorgen en goede zorg. Onder andere om die reden stond hij aan de wieg van de modelzorgverleningsovereenkomst die in de negentiger jaren door het WOI  met de gezamenlijke zorgaanbieders in de VG – sector werd afgesloten. Hij was vaak en langdurig in gesprek met de toenmalige Federatie van Ouderverenigingen (FvO), waarbij het WOI destijds was aangesloten, omdat de FvO in de ogen van Pieter een gezamenlijk optreden naar buiten toe symboliseerde van alle betrokken ouders en familieleden in de sector. Aan de andere kant vond hij de FvO te lichtzinnig aanlopen achter de zorgvisie die ontwikkeld was. Zo had hij destijds grote zorgen over de beleidsnota ‘Mensen met mogelijkheden’,  omdat een dergelijke titel de schijn zou kunnen wekken dat mensen met een verstandelijke beperking niet zoveel extra zorg met daarmee gepaard gaande kosten nodig hebben. Enige vooruitziende blik was de heer Walraven derhalve niet vreemd.
KansPlus (en haar rechtsvoorganger het WOI) is de heer Walraven  nog steeds heel dankbaar voor zijn aanzienlijke bijdrage aan de landelijke belangenbehartiging voor mensen met een verstandelijke beperking!                
Overlijdensbericht Pieter Walraven