Ombudsman in jaarverslag 2012: ‘Bureaucratie nekt financieel zwakkere’

De overheid is te ingewikkeld, te bureaucratisch en mist inlevingsvermogen, zegt Nationale ombudsman Alex Brenninkmeijer in zijn jaarverslag over 2012 ‘Mijn onbegrijpelijke overheid’. Hij overhandigt het verslag vandaag aan de Tweede Kamer. In 2012 ontving hij ruim 15.000 klachten, dat zijn 1000 meer dan voorgaande jaren. De meeste klachten gingen over de Belastingdienst (2787), over gemeenten werd 2346 keer geklaagd, over de politie ontving hij 1350 klachten en over het UWV werden 1248 klachten ingediend. Grootste stijgers waren de Inspectie voor de Gezondheidszorg (+287%), het CJIB (+160%) en de Rijksdienst Wegverkeer (+96%
http://www.nationaleombudsman-nieuws.nl/nieuws/2013/ombudsman-in-jaarverslag-2012-bureaucratie-nekt

De andere kant van de mantelzorg: ervaringen van een moeder

In een blog van Illya Soffer vertelt deze moeder van een kind met Downsyndroom op indrukwekkende manier over haar ervaringen met mantelzorg. Dit zouden met name de politici die veel verwachten van de uitbreiding van mantelzorg als verbetering van de zorg of als middel om te bezuigingen op de professionele zorg zeker moeten lezen.
http://www.platformvgrijnmond.nl/11-dossiers/dossier-awbz-taken-naar-gemeenten/144-de-andere-kant-van-mantelzorg-door-een-moeder-en-ervaringsdeskundige.html

Staatssecretaris negeert NZa noodkreet over vervoer

De NZa heeft staatssecretaris Van Rijn (VWS) geadviseerd om het vervoerstarief voor kinderen en rolstoelgebonden cliënten te verhogen naar € 19,-. Hiervoor heeft de NZa 7 tot 15 miljoen euro extra gevraagd. De staatssecretaris heeft de NZa recent laten weten hier geen gehoor aan te geven.
http://www.vgn.nl/artikel/15790

Zie ook de meldactie.
http://www.kansplus.nl/2013/03/18/meldactie-over-vervoer-naar-dagbesteding/

Samen Sterk: brief aan besturen van de ledengroepen van KansPlus

Geachte bestuurder,
Graag willen we uw nadrukkelijke aandacht vragen voor het volgende. Zoals bekend, is KansPlus van mening dat de langdurige zorg voor mensen met een verstandelijke beperking het best gewaarborgd is als deze binnen de AWBZ blijft en niet overgaat naar de WMO. Hier blijven we ons voor inzetten. We moeten echter ook constateren dat al een deel van de zorg naar de WMO is gegaan, en dat zowel kabinet als de meeste oppositiepartijen van plan lijken deze lijn voort te zetten.

Dat betekent dat we ons ook en met veel inzet moeten richten op het versterken van de lokale belangenbehartiging in de richting van de gemeentes die de verantwoordelijkheid hebben voor de uitvoering van de WMO.

Van het landelijk bestuur kunt u verwachten dat we met suggesties zullen komen, dat we materiaal zullen ontwikkelen dat gebruikt kan worden, en dat we zullen doen wat in ons vermogen ligt om lokale initiatieven te ondersteunen. De lokale belangenbehartiging zelf kunnen we echter niet doen. Dat moet plaats vinden in de gemeentes zelf en dus binnen het werkgebied van de ledengroepen van KansPlus.
SAMEN-STERK-BESTUUR-LEDENGROEPEN-KANSPLUS-19-MAART-2013