Ombudsman in jaarverslag 2012: ‘Bureaucratie nekt financieel zwakkere’

De overheid is te ingewikkeld, te bureaucratisch en mist inlevingsvermogen, zegt Nationale ombudsman Alex Brenninkmeijer in zijn jaarverslag over 2012 ‘Mijn onbegrijpelijke overheid’. Hij overhandigt het verslag vandaag aan de Tweede Kamer. In 2012 ontving hij ruim 15.000 klachten, dat zijn 1000 meer dan voorgaande jaren. De meeste klachten gingen over de Belastingdienst (2787), over gemeenten werd 2346 keer geklaagd, over de politie ontving hij 1350 klachten en over het UWV werden 1248 klachten ingediend. Grootste stijgers waren de Inspectie voor de Gezondheidszorg (+287%), het CJIB (+160%) en de Rijksdienst Wegverkeer (+96%
http://www.nationaleombudsman-nieuws.nl/nieuws/2013/ombudsman-in-jaarverslag-2012-bureaucratie-nekt