Samen Sterk: brief aan besturen van de ledengroepen van KansPlus

Geachte bestuurder,
Graag willen we uw nadrukkelijke aandacht vragen voor het volgende. Zoals bekend, is KansPlus van mening dat de langdurige zorg voor mensen met een verstandelijke beperking het best gewaarborgd is als deze binnen de AWBZ blijft en niet overgaat naar de WMO. Hier blijven we ons voor inzetten. We moeten echter ook constateren dat al een deel van de zorg naar de WMO is gegaan, en dat zowel kabinet als de meeste oppositiepartijen van plan lijken deze lijn voort te zetten.

Dat betekent dat we ons ook en met veel inzet moeten richten op het versterken van de lokale belangenbehartiging in de richting van de gemeentes die de verantwoordelijkheid hebben voor de uitvoering van de WMO.

Van het landelijk bestuur kunt u verwachten dat we met suggesties zullen komen, dat we materiaal zullen ontwikkelen dat gebruikt kan worden, en dat we zullen doen wat in ons vermogen ligt om lokale initiatieven te ondersteunen. De lokale belangenbehartiging zelf kunnen we echter niet doen. Dat moet plaats vinden in de gemeentes zelf en dus binnen het werkgebied van de ledengroepen van KansPlus.
SAMEN-STERK-BESTUUR-LEDENGROEPEN-KANSPLUS-19-MAART-2013