Tweede Kamerleden in overleg met staatssecretaris over vervoersbezuinigingen

Op dinsdag 26 maart sprak de vaste Kamercommissie van VWS tijdens een algemeen overleg met  staatssecretaris Van Rijn over de vervoersbezuiniging binnen de AWBZ. Tijdens dit debat is veel aandacht besteed aan het verzoek van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) om 32-40 miljoen euro beschikbaar te stellen voor overgangstarieven van €19 voor rolstoelgebonden cliënten en kinderen. Meerdere Kamerleden vroegen de staatssecretaris waarom 25 miljoen euro beschikbaar wordt gesteld voor hogere tarieven, terwijl de NZa duidelijk heeft gemaakt dat dit onvoldoende is.  De staatssecretaris was echter onwrikbaar en bleef bij zijn standpunt dat er niet meer dan 25 miljoen beschikbaar gaat komen. Het is nog onduidelijk welk effect dit gaat hebben op de  mogelijke verhoging van de vervoerstarieven van 2013 voor kinderen en rolstoelgebonden cliënten.
http://www.vgn.nl/artikel/15873