Eerste reactie cliiëntenorganisaties op kamerbrief hervorming langdurige zorg: Van Rijn neemt zorgen over de gevolgen voor cliënten niet weg

Staatssecretaris Van Rijn zal een aantal voorgenomen bezuinigingen op de langdurige zorg verzachten. Dat lijkt goed nieuws. Maar hoe de voorstellen uitpakken voor cliënten, blijft onduidelijk. Patiënten-, gehandicapten- en seniorenorganisaties maken zich hier grote zorgen over. Er is nog steeds geen zekerheid of meer dan een miljoen mensen straks de begeleiding en verzorging krijgen die ze nodig hebben. Het mag niet zo zijn dat er straks mensen tussen wal en schip vallen
http://www.platformvg.nl/Actueel/Nieuws-Platform-VG/1343/Van-Rijn-neemt-zorgen-over-de-gevolgen-voor-clienten-niet-weg

Bron: www.platformvg.nl

Van Rijn stuurt Tweede Kamer langverwachte brief over hervorming langdurige zorg: ‘Verantwoorde hervorming langdurige zorg naar een waardevolle toekomst’

Staatssecretaris Martin van Rijn informeert op 25 april 2013 de Tweede Kamer over een verantwoorde hervorming van de langdurige ondersteuning en zorg. Deze uitwerking is gebaseerd op een nieuwe toekomstvisie. Het doel van het kabinet is om voor mensen met lichamelijke, verstandelijke of psychische beperkingen een waardevolle toekomst te bieden. Om dit voor elkaar te krijgen, moeten kwaliteit, houdbaarheid en meer zorg voor elkaar hand in hand gaan. Op dit moment maken 800.000 mensen gebruik van langdurige zorg. En 2,6 miljoen mantelzorgers zetten zich in voor hun kwetsbare naasten.
http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2013/04/25/verantwoorde-hervorming-langdurige-zorg-naar-een-waardevolle-toekomst.html?ns_campaign=regeringsnieuws&ns_channel=nb

Afstemming KansPlus en ABVAKABO FNV over zorg aan mensen met een verstandelijke handicap

 ABVAKABO FNV en KansPlus, Belangennetwerk verstandelijk gehandicapten, stemmen af over de zorg aan mensen met een verstandelijke handicap. In een gesprek over de huidige en toekomstige ontwikkelingen in de zorg aan mensen met een verstandelijke handicap, constateren beide organisaties dat er veel gemeenschappelijke raakvlakken zijn.
Afstemming ABVAKABO FNV en KansPlus

Artikel in ‘DOE MEE’ over KansPlus en VanBoeijen en de zorg voor dementerenden met een beperking

KansPlus heeft van 2010-2012 het project ‘Kwaliteit van leven kent geen leeftijd en beperking’ uitgevoerd. Een project waarbij de ouder wordende mens met een verstandelijke beperking centraal stond. Er is een onderzoeksrapport verschenen en er zijn materialen zoals een handreiking, digitale wegwijzers en 5 korte films ontwikkeld. In het tijdschrift van MEE Nederland “Doe MEE” wordt uitgebreid stilgestaan bij belevingsgerichte zorgvoor dementerenden met een beperking. Jan Sibbe, die op Vanboeijen woonde (hij is na het verschijnen van het artikel overleden) staat centraal.

http://www.mee.nl/actueel/doe-mee

Klik op het winternummer. Zie pagina 13 en verder .

http://www.kansplus.nl/over-kansplus/het-project-kwaliteit-van-leven-kent-geen-leeftijd-en-beperking/

http://www.kansplus.nl/over-kansplus/publicaties/

Debat Tweede Kamer: Eigen bijdragen bewoners zorginstellingen mogelijk verzacht

4 april 2013, debat – Mensen met spaargeld in zorginstellingen moeten een hogere eigen bijdrage gaan betalen. Maar omdat dit soms onrechtvaardig uitpakt, past staatssecretaris Van Rijn (Volksgezondheid) de nieuwe regels aan.

Door de vermogensinkomensbijtelling gaan ouderen en gehandicapten met een vermogen boven €21.139 een hogere eigen bijdrage betalen voor de zorgkosten in een instelling. Uitgaande van de gedachte dat de sterkste schouders de zwaarste lasten moeten dragen, heeft de gehele Kamer dit vorig jaar gesteund. Maar Krol (50PLUS) heeft daar spijt van nu de effecten duidelijk worden. Zo stijgt de eigen bijdrage soms meer dan €1000 per maand. Veel mensen zijn hierdoor overvallen, hekelt Bergkamp (D66) de communicatie over het onderwerp.

Kamer wil onbedoelde effecten (deels) terugdraaien
De vermogensinkomensbijtelling pakt “onbedoeld onbillijk” uit, constateert Van der Staaij (SGP). Dik (ChristenUnie) vraagt zich af of de Kamer destijds wel volledig is geïnformeerd. De maatregel moet nu helemaal van tafel, vinden Leijten (SP) en Agema (PVV). Van ’t Wout (VVD) wil slechts de “scherpste kantjes” eraf halen. Laten we zoeken naar een oplossing voor de ongewenste neveneffecten, bepleit Van Dijk (PvdA).

Persoonsgebonden budget telt niet meer mee
Mensen met een persoonsgebonden budget (pgb) krijgen dit vaak van tevoren op hun rekening gestort. Hierdoor kan het onbedoeld meetellen in het eigen vermogen en dus de hoogte van de eigen bijdrage. Dit gaat de staatssecretaris oplossen door ervoor te zorgen dat alle pgb’s voortaan pas na de peildatum van 1 januari worden uitgekeerd. Leijten, Keijzer (CDA) en Voortman (GroenLinks) willen dat hij het ook met terugwerkende kracht voor 2013 rechtzet. Daartoe is Van Rijn bereid, mits het geen hoge administratieve lasten veroorzaakt.

Er komt waarschijnlijk een vrijstelling voor smartengeld
Mensen die gehandicapt raken door een ongeval of een medische fout, krijgen vaak een letselschadevergoeding. Doordat die wordt meegeteld bij de bepaling van hun vermogen, betalen zij een hogere eigen bijdrage als ze in een zorginstelling terechtkomen. Alle woordvoerders vinden dit ongewenst. Het gaat om een relatief klein aantal gevallen, denkt Van Rijn, dus ook om een beperkt bedrag. Op verzoek van de Kamer gaat hij een oplossing zoeken voor deze groep.

Staatssecretaris zoekt dekking voor extra vrijstelling gehandicapten
De ouders van (verstandelijk) gehandicapte kinderen sparen vaak extra om hen goed verzorgd achter te laten. Door de vermogensinkomensbijtelling moet dit geld worden gebruikt voor eigen bijdragen. Veel woordvoerders vinden dit onrechtvaardig en vragen om een hogere vermogensvrijstelling voor deze groep. Een verruiming met €10.000 kost naar schatting 17 miljoen, antwoordt Van Rijn. Hij probeert om dit te regelen, maar daarvoor moet hij dan nog wel een dekking vinden. De eerste mogelijkheid daartoe is de voorjaarnota van het kabinet.

Uitstel betaling mogelijk indien vermogen vastzit in huis
Soms hebben mensen in een instelling eigen vermogen waarover ze niet direct kunnen beschikken, vaak een eigen huis dat nog niet is verkocht.Van Rijn wijst erop dat voor nieuwe gevallen het eigen huis pas na vier jaar gaat meetellen in de vermogensinkomensbijtelling. Voor bestaande gevallen ligt dit anders. Zij krijgen maximaal vier jaar de tijd om hun huis te verkopen, zegt de staatssecretaris. Tot het moment van verkoop krijgen ze uitstel van betaling.

De Kamer stemt op 9 april over de ingediende moties.