Debat Tweede Kamer: Eigen bijdragen bewoners zorginstellingen mogelijk verzacht

4 april 2013, debat – Mensen met spaargeld in zorginstellingen moeten een hogere eigen bijdrage gaan betalen. Maar omdat dit soms onrechtvaardig uitpakt, past staatssecretaris Van Rijn (Volksgezondheid) de nieuwe regels aan.

Door de vermogensinkomensbijtelling gaan ouderen en gehandicapten met een vermogen boven €21.139 een hogere eigen bijdrage betalen voor de zorgkosten in een instelling. Uitgaande van de gedachte dat de sterkste schouders de zwaarste lasten moeten dragen, heeft de gehele Kamer dit vorig jaar gesteund. Maar Krol (50PLUS) heeft daar spijt van nu de effecten duidelijk worden. Zo stijgt de eigen bijdrage soms meer dan €1000 per maand. Veel mensen zijn hierdoor overvallen, hekelt Bergkamp (D66) de communicatie over het onderwerp.

Kamer wil onbedoelde effecten (deels) terugdraaien
De vermogensinkomensbijtelling pakt “onbedoeld onbillijk” uit, constateert Van der Staaij (SGP). Dik (ChristenUnie) vraagt zich af of de Kamer destijds wel volledig is geïnformeerd. De maatregel moet nu helemaal van tafel, vinden Leijten (SP) en Agema (PVV). Van ’t Wout (VVD) wil slechts de “scherpste kantjes” eraf halen. Laten we zoeken naar een oplossing voor de ongewenste neveneffecten, bepleit Van Dijk (PvdA).

Persoonsgebonden budget telt niet meer mee
Mensen met een persoonsgebonden budget (pgb) krijgen dit vaak van tevoren op hun rekening gestort. Hierdoor kan het onbedoeld meetellen in het eigen vermogen en dus de hoogte van de eigen bijdrage. Dit gaat de staatssecretaris oplossen door ervoor te zorgen dat alle pgb’s voortaan pas na de peildatum van 1 januari worden uitgekeerd. Leijten, Keijzer (CDA) en Voortman (GroenLinks) willen dat hij het ook met terugwerkende kracht voor 2013 rechtzet. Daartoe is Van Rijn bereid, mits het geen hoge administratieve lasten veroorzaakt.

Er komt waarschijnlijk een vrijstelling voor smartengeld
Mensen die gehandicapt raken door een ongeval of een medische fout, krijgen vaak een letselschadevergoeding. Doordat die wordt meegeteld bij de bepaling van hun vermogen, betalen zij een hogere eigen bijdrage als ze in een zorginstelling terechtkomen. Alle woordvoerders vinden dit ongewenst. Het gaat om een relatief klein aantal gevallen, denkt Van Rijn, dus ook om een beperkt bedrag. Op verzoek van de Kamer gaat hij een oplossing zoeken voor deze groep.

Staatssecretaris zoekt dekking voor extra vrijstelling gehandicapten
De ouders van (verstandelijk) gehandicapte kinderen sparen vaak extra om hen goed verzorgd achter te laten. Door de vermogensinkomensbijtelling moet dit geld worden gebruikt voor eigen bijdragen. Veel woordvoerders vinden dit onrechtvaardig en vragen om een hogere vermogensvrijstelling voor deze groep. Een verruiming met €10.000 kost naar schatting 17 miljoen, antwoordt Van Rijn. Hij probeert om dit te regelen, maar daarvoor moet hij dan nog wel een dekking vinden. De eerste mogelijkheid daartoe is de voorjaarnota van het kabinet.

Uitstel betaling mogelijk indien vermogen vastzit in huis
Soms hebben mensen in een instelling eigen vermogen waarover ze niet direct kunnen beschikken, vaak een eigen huis dat nog niet is verkocht.Van Rijn wijst erop dat voor nieuwe gevallen het eigen huis pas na vier jaar gaat meetellen in de vermogensinkomensbijtelling. Voor bestaande gevallen ligt dit anders. Zij krijgen maximaal vier jaar de tijd om hun huis te verkopen, zegt de staatssecretaris. Tot het moment van verkoop krijgen ze uitstel van betaling.

De Kamer stemt op 9 april over de ingediende moties.