Afstemming KansPlus en ABVAKABO FNV over zorg aan mensen met een verstandelijke handicap

 ABVAKABO FNV en KansPlus, Belangennetwerk verstandelijk gehandicapten, stemmen af over de zorg aan mensen met een verstandelijke handicap. In een gesprek over de huidige en toekomstige ontwikkelingen in de zorg aan mensen met een verstandelijke handicap, constateren beide organisaties dat er veel gemeenschappelijke raakvlakken zijn.
Afstemming ABVAKABO FNV en KansPlus