Artikel in ‘DOE MEE’ over KansPlus en VanBoeijen en de zorg voor dementerenden met een beperking

KansPlus heeft van 2010-2012 het project ‘Kwaliteit van leven kent geen leeftijd en beperking’ uitgevoerd. Een project waarbij de ouder wordende mens met een verstandelijke beperking centraal stond. Er is een onderzoeksrapport verschenen en er zijn materialen zoals een handreiking, digitale wegwijzers en 5 korte films ontwikkeld. In het tijdschrift van MEE Nederland “Doe MEE” wordt uitgebreid stilgestaan bij belevingsgerichte zorgvoor dementerenden met een beperking. Jan Sibbe, die op Vanboeijen woonde (hij is na het verschijnen van het artikel overleden) staat centraal.

http://www.mee.nl/actueel/doe-mee

Klik op het winternummer. Zie pagina 13 en verder .

http://www.kansplus.nl/over-kansplus/het-project-kwaliteit-van-leven-kent-geen-leeftijd-en-beperking/

http://www.kansplus.nl/over-kansplus/publicaties/