Eerste reactie cliiëntenorganisaties op kamerbrief hervorming langdurige zorg: Van Rijn neemt zorgen over de gevolgen voor cliënten niet weg

Staatssecretaris Van Rijn zal een aantal voorgenomen bezuinigingen op de langdurige zorg verzachten. Dat lijkt goed nieuws. Maar hoe de voorstellen uitpakken voor cliënten, blijft onduidelijk. Patiënten-, gehandicapten- en seniorenorganisaties maken zich hier grote zorgen over. Er is nog steeds geen zekerheid of meer dan een miljoen mensen straks de begeleiding en verzorging krijgen die ze nodig hebben. Het mag niet zo zijn dat er straks mensen tussen wal en schip vallen
http://www.platformvg.nl/Actueel/Nieuws-Platform-VG/1343/Van-Rijn-neemt-zorgen-over-de-gevolgen-voor-clienten-niet-weg

Bron: www.platformvg.nl

Van Rijn stuurt Tweede Kamer langverwachte brief over hervorming langdurige zorg: ‘Verantwoorde hervorming langdurige zorg naar een waardevolle toekomst’

Staatssecretaris Martin van Rijn informeert op 25 april 2013 de Tweede Kamer over een verantwoorde hervorming van de langdurige ondersteuning en zorg. Deze uitwerking is gebaseerd op een nieuwe toekomstvisie. Het doel van het kabinet is om voor mensen met lichamelijke, verstandelijke of psychische beperkingen een waardevolle toekomst te bieden. Om dit voor elkaar te krijgen, moeten kwaliteit, houdbaarheid en meer zorg voor elkaar hand in hand gaan. Op dit moment maken 800.000 mensen gebruik van langdurige zorg. En 2,6 miljoen mantelzorgers zetten zich in voor hun kwetsbare naasten.
http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2013/04/25/verantwoorde-hervorming-langdurige-zorg-naar-een-waardevolle-toekomst.html?ns_campaign=regeringsnieuws&ns_channel=nb