Van Rijn stuurt Tweede Kamer langverwachte brief over hervorming langdurige zorg: ‘Verantwoorde hervorming langdurige zorg naar een waardevolle toekomst’

Staatssecretaris Martin van Rijn informeert op 25 april 2013 de Tweede Kamer over een verantwoorde hervorming van de langdurige ondersteuning en zorg. Deze uitwerking is gebaseerd op een nieuwe toekomstvisie. Het doel van het kabinet is om voor mensen met lichamelijke, verstandelijke of psychische beperkingen een waardevolle toekomst te bieden. Om dit voor elkaar te krijgen, moeten kwaliteit, houdbaarheid en meer zorg voor elkaar hand in hand gaan. Op dit moment maken 800.000 mensen gebruik van langdurige zorg. En 2,6 miljoen mantelzorgers zetten zich in voor hun kwetsbare naasten.
http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2013/04/25/verantwoorde-hervorming-langdurige-zorg-naar-een-waardevolle-toekomst.html?ns_campaign=regeringsnieuws&ns_channel=nb