Advertentie werving vrijwilligers Kennis- en adviescentrum KansPlus

Medewerkers (vrijwilligers) gezocht voor het

Kennis & Advies-centrum

Het Kennis & Advies-centrum  van KansPlus voldoet aan een belangrijke behoefte bij leden. Vier dagen per week kunnen leden van KansPlus telefonisch voor advies en ondersteuning een beroep doen op het Kennis & Advies-centrum. Jaarlijks zijn er meer dan 1000 telefonische contacten.

Om deze dienstverlening aan de leden van KansPlus ook in de toekomst te kunnen voortzetten, werken we aan een andere opzet, waarbij de telefoon – ons frontoffice – bemenst gaat worden door vrijwilligers. Deze vrijwilligers staan de leden die bellen te woord, onderzoeken samen met hen wat precies het probleem is, en geven advies over mogelijke oplossingen. Voor complexe problemen kunnen de vrijwilligers van het frontoffice een beroep doen op deskundigen op de verschillende terreinen waar vragen over gesteld kunnen wordn.

Het streven is om een team van omstreeks 10 frontofficemedewerkers te vormen, zodat ieder gemiddeld eens per twee weken een telefoondienst heeft. Deze telefoondienst kan vanuit het eigen huis gedaan worden.

Wat vragen wij:

–          Beschikbaarheid van 1 ochtend per twee weken van 10.00 tot 13.00 uur en enige extra tijd om kennis actueel te houden

–          Beschikking over een goede internetverbinding thuis en een goede computer.

–          Computervaardigheden om te rapporteren in de geautomatiseerde rapportage van het Kennis & Advies-centrum

–          Goede schriftelijke communicatievaardigheden

–          Een positief ingestelde persoon die het leuk vindt om andere leden te ondersteunen

–          Vaardigheden om goed te luisteren en door het stellen van de goede vragen de beller te helpen het probleem te verhelderen

–          Oplossingsgericht denken, rekening houdend met het krachtenveld waarin het probleem zich voordoet

–          Bekendheid met de belangrijkste ontwikkelingen in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking

–          Een stabiele persoonlijkheid die de eigen grenzen goed kent en kan bewaken

Wat bieden wij:

–          Een gedegen training bij de start van de werkzaamheden

–          Intensieve begeleiding door een beroepskracht van KansPlus

–          Enkele malen per jaar een teamdag om de kennis te verdiepen en ervaringen uit te wisselen

–          Een financiële vergoeding conform het vrijwilligersbeleid van KansPlus.

Voor vragen kunt u contact opnemen met  Dickie van de Kaa, bereikbaar onder 030-2363744 of via email: d.vandekaa@kansplus.nl

Reageren naar aanleiding van deze advertentie kunt u aan Jo Terlouw, directeur van KansPlus, bereikbaar onder 030-2363744 of via email j.terlouw@kansplus.nl

8 juni: ‘Handen Thuis Rutte Zorgdemonstratie’ in Amsterdam

Wij nodigen u van harte uit om aanwezig te zijn op de Handen Thuis Rutte zorgdemonstratie op zaterdag 8 juni. Medewerkers uit de zorg, mensen die zorg nodig hebben en mensen die bezorgd zijn om de zorg zullen zich die dag verzamelen in het Oosterpark te Amsterdam. Centraal die dag staat het beïnvloeden van de aanwezige tweede kamerleden. In de tweede kamer wordt natuurlijk maandag 10 juni gesproken over de plannen met de zorg en we willen daarom de zaterdag ervoor maximaal benutten om deze politici te laten horen wat het betekent als deze plannen werkelijkheid worden. Er zijn verschillende tenten (iedere politicus in een aparte tent) waarin we de aanwezigen de gelegenheid willen geven om hun verhaal aan de politici te vertellen.
Locatie is Oosterpark in Amsterdam: 12.00 – 15.00 uur. Er wordt gestart met een centrale opening en daarna een demonstratie. Daarna gaat het programma verder in het Oosterpark. Daarna zullen mensen de gelegenheid krijgen om met de politici in gesprek te gaan en zal er een hoofdpodium zijn met een programma. Vanzelfsprekend stellen wij het zeer op prijs als u ook een nadrukkelijk beroep doet op uw achterban om aanwezig te zijn. Er zal ook een medewerker uit de gehandicaptenzorg aan het woord komen. En natuurlijk is het goed als onze achterban ook  in de tenten bij de politici van zich laat horen.
http://www.abvakabofnv.nl/nieuws/archief/491617/523835/521931-thuiszorg-8-juni-amsterdam/

20130519_Position_paper_hoofdlijnenbrief_van_Rijn_AbvakaboFNV

Voorzitter Baneke op Algemene Vergadering KansPlus: Toer door het land was een leerzame exercitie!

Zaterdag jongstleden vond de Algemene Vergadering van KansPlus plaats. Onderstaand treft u de linken naar een aantal filmpjes: de inleiding van de voorzitter de heer Baneke, de nieuw benoemde bestuurders Jullens en Walker en het afscheid van de bestuurders Dijkland en Ruitenberg. Tevens beeldmateriaal.

Inleiding voorzitter

 

IMG_6179IMG_6168

IMG_6206

 

 

 

 

 

 

 

 


Nieuwe bestuurders

IMG_6198

 

 

IMG_6200

 

 

 

 

 

 Afscheid bestuurders

IMG_6171IMG_6190

Mening KansPlus op hoorzitting vaste kamercommissie VWS: “Er is sprake van een kale eenheidsworst”

Op vrijdag 17 september  neemt KansPlus deel aan de hoorzittingen van de vaste kamercommissie van VWS betreffende de plannen van Van Rijn m.b.t. de langdurige zorg. Door te klikken op onderstaande linken kunt u de reactie van KansPlus lezen.
Gespreksnotitie hoorzitting toekomst langdurige zorg
Inbreng KansPlus voor hoorzitting over langdurige zorg

 

Praktische Toolkit helpt familieparticipatie te organiseren en stimuleren

Betrokkenheid van familie is belangrijk in de langdurende zorg. Ook na de verhuizing naar een zorgcentrum blijven familie en bekenden een grote rol spelen in het leven van cliënten en zijn ze waardevol voor hun welzijn en welbevinden. Zorgorganisaties kunnen deze betrokkenheid en zelfs de actieve deelname van familie faciliteren en stimuleren. Vilans en In voor zorg! hebben een toolkit samengesteld die hierbij helpt.
http://www.vgn.nl/artikel/16176

VGN publiceert brancherapport gehandicaptenzorg

Gehandicaptenzorg is mensenwerk. Dat staat voorop, toch gaat het achter de schermen ook om cijfers. Instellingen in de gehandicaptenzorg verantwoorden bijvoorbeeld jaarlijks aan de overheid hoe zij geld uit de AWBZ hebben besteed en aan wie zij dat hebben besteed. Deze en andere gegevens geven een goed beeld van de feiten en cijfers van de Nederlandse gehandicaptenzorg.
http://www.vgn.nl/artikel/16158

Factsheet over sociaal akkoord en de gevolgen voor de participatiewet

Platform VG en CG-Raad hebben een fact sheet gepubliceerd over de afspraken uit het sociaal akkoord die specifiek betrekking hebben op mensen met een arbeidsbeperking. Het sociaal akkoord is de overeenkomst die de sociale partners ( werknemers- en werkgeversorganisaties) en de overheid op 11 april jl. sloten. De fact sheet kunt u downloaden via de sites van beide organisaties. Of klik hier.