8 juni: ‘Handen Thuis Rutte Zorgdemonstratie’ in Amsterdam

Wij nodigen u van harte uit om aanwezig te zijn op de Handen Thuis Rutte zorgdemonstratie op zaterdag 8 juni. Medewerkers uit de zorg, mensen die zorg nodig hebben en mensen die bezorgd zijn om de zorg zullen zich die dag verzamelen in het Oosterpark te Amsterdam. Centraal die dag staat het beïnvloeden van de aanwezige tweede kamerleden. In de tweede kamer wordt natuurlijk maandag 10 juni gesproken over de plannen met de zorg en we willen daarom de zaterdag ervoor maximaal benutten om deze politici te laten horen wat het betekent als deze plannen werkelijkheid worden. Er zijn verschillende tenten (iedere politicus in een aparte tent) waarin we de aanwezigen de gelegenheid willen geven om hun verhaal aan de politici te vertellen.
Locatie is Oosterpark in Amsterdam: 12.00 – 15.00 uur. Er wordt gestart met een centrale opening en daarna een demonstratie. Daarna gaat het programma verder in het Oosterpark. Daarna zullen mensen de gelegenheid krijgen om met de politici in gesprek te gaan en zal er een hoofdpodium zijn met een programma. Vanzelfsprekend stellen wij het zeer op prijs als u ook een nadrukkelijk beroep doet op uw achterban om aanwezig te zijn. Er zal ook een medewerker uit de gehandicaptenzorg aan het woord komen. En natuurlijk is het goed als onze achterban ook  in de tenten bij de politici van zich laat horen.
http://www.abvakabofnv.nl/nieuws/archief/491617/523835/521931-thuiszorg-8-juni-amsterdam/

20130519_Position_paper_hoofdlijnenbrief_van_Rijn_AbvakaboFNV