Advertentie werving vrijwilligers Kennis- en adviescentrum KansPlus

Medewerkers (vrijwilligers) gezocht voor het

Kennis & Advies-centrum

Het Kennis & Advies-centrum  van KansPlus voldoet aan een belangrijke behoefte bij leden. Vier dagen per week kunnen leden van KansPlus telefonisch voor advies en ondersteuning een beroep doen op het Kennis & Advies-centrum. Jaarlijks zijn er meer dan 1000 telefonische contacten.

Om deze dienstverlening aan de leden van KansPlus ook in de toekomst te kunnen voortzetten, werken we aan een andere opzet, waarbij de telefoon – ons frontoffice – bemenst gaat worden door vrijwilligers. Deze vrijwilligers staan de leden die bellen te woord, onderzoeken samen met hen wat precies het probleem is, en geven advies over mogelijke oplossingen. Voor complexe problemen kunnen de vrijwilligers van het frontoffice een beroep doen op deskundigen op de verschillende terreinen waar vragen over gesteld kunnen wordn.

Het streven is om een team van omstreeks 10 frontofficemedewerkers te vormen, zodat ieder gemiddeld eens per twee weken een telefoondienst heeft. Deze telefoondienst kan vanuit het eigen huis gedaan worden.

Wat vragen wij:

–          Beschikbaarheid van 1 ochtend per twee weken van 10.00 tot 13.00 uur en enige extra tijd om kennis actueel te houden

–          Beschikking over een goede internetverbinding thuis en een goede computer.

–          Computervaardigheden om te rapporteren in de geautomatiseerde rapportage van het Kennis & Advies-centrum

–          Goede schriftelijke communicatievaardigheden

–          Een positief ingestelde persoon die het leuk vindt om andere leden te ondersteunen

–          Vaardigheden om goed te luisteren en door het stellen van de goede vragen de beller te helpen het probleem te verhelderen

–          Oplossingsgericht denken, rekening houdend met het krachtenveld waarin het probleem zich voordoet

–          Bekendheid met de belangrijkste ontwikkelingen in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking

–          Een stabiele persoonlijkheid die de eigen grenzen goed kent en kan bewaken

Wat bieden wij:

–          Een gedegen training bij de start van de werkzaamheden

–          Intensieve begeleiding door een beroepskracht van KansPlus

–          Enkele malen per jaar een teamdag om de kennis te verdiepen en ervaringen uit te wisselen

–          Een financiële vergoeding conform het vrijwilligersbeleid van KansPlus.

Voor vragen kunt u contact opnemen met  Dickie van de Kaa, bereikbaar onder 030-2363744 of via email: d.vandekaa@kansplus.nl

Reageren naar aanleiding van deze advertentie kunt u aan Jo Terlouw, directeur van KansPlus, bereikbaar onder 030-2363744 of via email j.terlouw@kansplus.nl