10 punten visie KansPlus m.b.t. de langdurige zorg

De transitie van AWBZ naar WMO heeft gevolgen voor veel mensen met een verstandelijke beperking en hun verwanten. Maar ook voor de gemeentes, die verantwoordelijkheid krijgen vooreen groep inwoners waar ze tot nu toe nauwelijks zorg voor hadden. Dat betekent dat gemeentes kennis moeten ontwikkelen over deze doelgroep en de zorg die ze nodig kan hebben. De beste plek om deze kennis te halen, is bij de doelgroep zelf. Ga in gesprek met direct betrokken, luister naar hun verhalen en behoeftes en zet dit om in beleid. In deze notitie wil KansPlus, een landelijke belangenorganisatie voor mensen met een verstandelijke beperking, vanuit ervaringsdeskundigheid aangeven welke zorg en ondersteuning mensen met een verstandelijke beperking vanuit de gemeente nodig kunnen hebben. We doen dit aan de hand van tien visie-punten die voor ons leidend zijn. Laat deze punten op u inwerken, en kijk hoe u beleid kunt ontwikkelen om hier vorm aan te geven. Bij ieder punt staat al een aantal concrete suggesties die we graag vertaald willen zien in gemeentelijk beleid.
10 punten Visie KansPlus