KansPlus Handreiking gemeenteraadsverkiezingen

De gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 zijn belangrijk voor mensen met een verstandelijk beperking. De nieuwe raadsperiode valt samen met de overgang van de verantwoordelijkheid voor de zorg voor veel mensen met een verstandelijke beperking van de AWBZ naar de WMO.  De besluitvorming in de gemeenteraden over hoe de WMO voor mensen met een verstandelijke beperking ingevuld gaat worden, zal effecten hebben ook in toekomstige raadsperiodes.

Het is goed om te realiseren dat de overheveling van Awbz taken naar de gemeenten betekent dat de gemeenten en dus ook de lokale afdelingen van partijen, te maken krijgen met een beleidsveld waar ze geen expertise op hebben en zeker openstaan voor ondersteuning van experts, zoals KansPlus afdelingen, bij het schrijven van een verkiezingsprogramma.

Voor KansPlus betekent dit dat we met name de komende gemeenteraadsverkiezingen optimaal moeten benutten om de lokale politiek te beïnvloeden.
KansPlus Handreiking gemeenteraadsverkiezingen 2014