Verlaging vermogensbijtelling voor eigen bijdrage AWBZ

Mensen die geen AOW ontvangen en in een AWBZ-instelling wonen, gaan minder eigen bijdrage AWBZ/Wmo betalen dan eerst de bedoeling was. Ook voor mensen die een eenmalige uitkering hebben ontvangen voor letselschade, komt er onder voorwaarden een aparte regeling: deze uitkering telt niet mee voor de bepaling van de hoogte van het vermogen. Staatssecretaris Van Rijn (VWS) heeft dit de Tweede Kamerper brief laten weten.
http://www.platformvg.nl/Actueel/Nieuws-Platform-VG/1377/Verlaging-vermogensbijtelling-voor-eigen-bijdrage-AWBZ-Wmo