Brief van KansPlus aan bestuur Platform VG m.b.t.overgang van Stichting Platform VG naar fusievereniging VG-CG

KansPlus heeft een brief geschreven aan het bestuur van Platform VG waarin zij erop wijst dat KansPlus de statuten zoals nu geformuleerd volstrekt niet tegemoet vindt komen aan haar wensen en die derhalve in een dergelijke vorm niet aanvaardt voor een mogelijk gefuseerde fusievereniging. Een uiteindelijk besluit in het kader van het al dan niet toetreden tot de vereniging zal door de algemene vergadering van KansPlus worden genomen. Tijdige beschikbaarheid van documenten ter zake stellen wij op prijs.