Het recht op zorg lijkt voorbij

Het kabinet doet het recht op zorg zoals dat is neergelegd in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) in de uitverkoop. Het is maar de vraag of dat juridisch wel kan. De AWBZ is ruim veertig jaar niet onder de loep genomen om te bezien in hoeverre het solidariteitsbeginsel, het recht op gezondheidszorg en de beschikbare middelen nog te dragen waren. De oplossingen zijn altijd gezocht in het uitbreiden van de AWBZ met lichtere vormen van zorg om benutting van de duurdere vormen tegen te gaan. Met als resultaat een verzwaring van de lasten van 250 miljoen euro naar ruim 25 miljard euro. Toegegeven, de altijd zo gemiste sense of urgency lijkt in Den Haag te zijn doorgedrongen.
http://www.skipr.nl/actueel/id15210-het-recht-op-zorg-lijkt-voorbij.html