Onderzoek LOC Zeggenschap in Zorg en Zorgbelang Gelderland: Overheveling Dagbesteding naar WMO

Zorgbelang Gelderland en LOC Zeggenschap in zorg hebben onderzoek verricht verricht om te achterhalen wat cliƫnten uit de GGZ, ouderenzorg en mensen met een verstandelijke beperking er zelf van vinden, als gaat om dagbesteding en alle bijbehorende facetten zoals vervoer, begeleiding, zorg en zelfredzaamheid. Dit onderzoek richt zich op de gevolgen voor zorgvragende burgers. De ervaringen, wensen en knelpunten die de mensen zelf verwoorden, worden in dit verslag onder de aandacht gebracht. Per 1 januari 2014 worden de gemeenten verantwoordelijk voor de invulling van dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking, voor ouderen en voor mensen met een GGz- indicatie. Deze overheveling betekent ook dat de Zorgkantoren tot 2014 verantwoordelijk zijn voor de functie dagbesteding (AWBZ).
In dit onderzoeksverslag vindt u aanbevelingen aan de gemeenten en hun Wmo raden, die kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van goed en duurzaam beleid, waarin voor iedereen een passende plek is in de samenleving, waarin eigen krachten optimaal benut worden.
rapport_dagbesteding_naar_wmo