Wat betekent de nieuwe jeugdwet voor de gehandicaptenzorg?

Gemeenten worden vanaf 2015 bestuurlijk en financieel verantwoordelijk voor alle jeugdhulp en de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering. Volgens de Jeugdwet, die staatssecretaris Van Rijn (VWS) en staatssecretaris Teeven (VenJ) naar de Tweede Kamer hebben gestuurd, gaat het niet alleen om alle (behandel)zorg voor jeugd met een licht verstandelijke beperking. Ook de extramurale zorg voor jeugdigen met een verstandelijke, zintuiglijke of lichamelijke beperking komt onder verantwoordelijkheid van gemeenten te vallen.
http://www.vgn.nl/artikel/17603