Platform VG niet geconsulteerd voor nieuw wetsontwerp WMO. Mensen met een verstandelijke beperking buiten beeld?

Opvallend in het wetsontwerp nieuwe WMO 2015 is dat in de ‘Memorie van toelichting Algemeen’ Platform VG niet genoemd wordt in het rijtje geconsulteerde organisaties. Blijkbaar is Platform VG  niet geconsulteerd waar het de doelgroep mensen met een verstandelijke beperking betreft. Ook KansPlus is niet geconsulteerd. KansPlus dringt er ten zeerste op aan dat Platform VG alsnog in overleg met de Raad van Aangeslotenen een reactie geeft. Het kan en mag niet zo zijn dat mensen met een verstandelijke beperking buiten beeld raken in het nieuwe wetsontwerp WMO 2015.
Uw reacties kunt u sturen naar Jo Terlouw, directeur KansPlus.  j.terlouw@kansplus.nl Hij zal deze inbrengen bij Platform VG.

Onderstaand de linken naar het wetsontwerp en de memorie van toelichting. Wij raden u aan deze documenten niet te printen gezien de lange tijd die het printen van deze documenten in beslag neemt.
2013-07-18 Wetsontwerp nieuwe Wmo 2015
2013-07-18 Memorie van toelichting _artikelsgewijs
Wmo 2015_2013-07-18 Memorie van toelichting _algemeen_ Wmo 2015